Giám đốc hào phóng

Ồ! không sao đâu! 2 năm qua, tôi cũng đã làm cho 2 vị sếp phải rời khỏi ghế đó!
* Nghe nói một công ty du lịch đang trống chức trưởng phòng tài chính, anh chàng vội vàng đem hồ sơ đi xin việc. Ông bạn thấy vậy liền khuyên:

26-12-2019 160

1 mục