Ai là tác giả truyện Kiều

Trong một lớp học Văn:
- Thầy: Em có biết tác giả truyện Kiều là ai không?
- Tèo: Dạ, không ạ.
- Thầy: Thế em có biết Nguyễn Du là ai không?
- Tèo: Em thề với thầy là em không quen bạn ấy ạ!

07-02-2016 3153

1 mục