Giữ cho quần áo luôn trắng

Tèo và Tý nói chuyện với nhau. Tý hỏi:
- Tớ để ý dạo này quần áo cậu luôn trắng sạch thơm tho, cậu có bí quyết gì không?
Tèo cười đáp:

14-01-2016 1968

1 mục