Truyện tranh: Vàng dễ bay hơi

Vàng là kim loại quý nhưng dưới con mắt của những kẻ láu cá thì nó có đặc điểm rất thú vị.

26-12-2019 540

1 mục