Lý do vịt khóc khi hóa thiên nga

Có con vịt luôn tự ti về ngoại hình xấu xí của mình và nó rất buồn khi thường xuyên bị mọi người mang ra dè bỉu chê cười.

07-02-2016 2318

1 mục