Vui một chút

Tại một khách sạn. Người quản lý nói với ông khách đến thuê khách sạn:
- Tôi chưa thể cho anh chị thuê chung một phòng chừng nào anh chưa chứng minh được đây là vợ anh.
- Nếu anh chứng minh được đây không phải là vợ tôi thì tôi đội ơn anh cả đời.

01-04-2015 1777

1 mục