Chơi... xếp hình

Một buổi tối nọ người ta nghe thấy tiếng từ nhà của đôi vợ chồng mới cưới:
V: Từ từ đã anh ......
C: Từ từ là thế nào? Em kêu khẽ thôi! Thôi em cho anh quay lại. Cứ bắt nó dựng đứng thế này thì anh khó nghĩ quá ..........

29-08-2018 345

1 mục