Trước Tiếp theo

04-02-2015

Truyện 2

Lại nói đến Lữ Bố, Trương Liêu cùng chư tướng bị Tào Tháo bắt trói. Tháo sai chém hết còn Bố và Liêu thì Tháo tiếc nhân tài nên có ý thu nhận. Tháo bèn bảo Tuân Húc kiểm tra xem Bố và Liêu có đáng được thu nhận ko hay chém nốt cho có bầu bạn.

Bố nghe xong mừng lắm bèn bảo Liêu:

Trước giờ ta chỉ biết giết người để giành gái nào biết thi trắc nghiệm nó thế nào đâu, ngươi vào trước đi cố gắng thi tốt rồi ném phao cho tao.

Để đền đáp ơn tri ngộ của Bố, Liêu rất run nhưng vẫn vào thi..vào phòng thi đã thấy Tuân Húc, Tào Tháo và đao phủ với mã tấu sáng loáng đứng ở trong.

Tuân Húc nói: ta chỉ hỏi 3 câu, nếu mi trả lời mà Tào đại nhân ưng ý thì ngươi sẽ được đầu quân dưới trướng.

Liêu : dạ...dạ....bẩm cụ cứ nói.

Húc : Nếu ngươi gặp kẻ thù của Tào đại nhân thì ngươi làm gì ??

Liêu : Tôi sẽ chém nó chết ngay.

Húc và Tháo gật gù.

Húc : Nếu ngươi gặp Hán đế thì sao ???

Liêu : Tôi sẽ hân hoan vẫy chào.

Húc : nếu Tào đại nhân sai ngươi ra sa trường thì sao?

Liêu : tôi sẽ nói "Vâng thưa ngài".

Tháo ưng lắm bèn truyền lệnh cởi trói và thu nhận Liêu.

Liêu mừng húm đi ra nhắc khéo cho LB :

Ngài chỉ cần nhớ đáp án là 3 câu này:

+ Tôi sẽ chém nó chết ngay.

+ Tôi sẽ hân hoan vẫy chào.

+ Vâng thưa ngài.

Bố lẩm bẩm học thuộc lòng rồi run rẩy bước vào

Húc hỏi : Nếu ngươi gặp Hán đế thì ngươi làm gì

Bố : Tôi sẽ chém chết nó ngay

Tháo tái mặt, Húc bèn hỏi tiếp:

Nếu ngươi gặp kẻ thù của Tào đại nhân ngươi sẽ làm gì???

Bố : Tôi sẽ hân hoan vẫy chào.

Đến lúc này thì Tháo ko nhịn được nữa bèn đập bàn và quát: Mày trêu tao đấy hả, thích chết ko thằng chó??
Bố : Vâng , thưa ngài.

Truyện 3

Lại nói về Khổng Minh và Tư mã Ý (suốt ngày lại nói....)
Trong một lần ngồi đàm đạo về binh pháp, đạo dùng người, việc nước Nam Man gia nhập WTO...
Khổng Minh mới nói với Tư Mã Ý.
Chiến tranh bây giờ không chỉ phụ thuộc vào mưu kế quân sư, sĩ khí, thiên địa nhân mà còn phụ thuộc rất nhiều vào cuộc đấu trí giữa những người trực tiếp cầm quân là các tướng. Chính vì thế tôi chỉ chọn các tướng thông minh cho xung trận thôi.
- TMY : nhưng làm sao đại ca biết thằng nào thông minh
- KM : tôi có bài trắc nghiệm.
Vừa lúc đó thì Quan Zu đi qua, Khổng Minh liền gọi vào và hỏi:
- Quan Zu nè ai là con ruột của Bố mẹ của Quan tướng quân mà ko phải anh chị em ruột với Quan tướng quân?
Quan Zu ngẫm nghĩ 1 chút rồi trả lời : đó chính là tôi Mr Quan Zu.
Khổng Minh cười khà rồi quay sang TMY nói : ông thấy chưa.
TMY phục lắm bèn về áp dụng thử vào quân Ngụy, vừa lúc thấy Hứa Chử đi vào TMY bèn hỏi : Công tử nhà họ Hứa cho ta hỏi ai là con ruột của phụ huynh công tử mà ko phải anh chị em ruột công tử???
HC vò đầu bứt tai suy nghĩ rồi nói để tôi luyện quân xong sẽ trả lời ông.
Trong lúc về trại HC nghĩ có lẽ mình thử hỏi thằng Trương Liêu xem sao, nó rất láu cá.
HC : Liêu nè ai là con của father and mother Liêu mà ko phải brother hay sister của you?
TL ngẫm nghĩ 1 lát rồi nói : It`s Me!!! Trương Liêu.
HC vui lắm lật đật chạy đến chỗ TMY rồi nói : Tối biết ai là con ruột của bố mẹ tôi mà ko phải anh chị em tôi rồi. Đó là Trương Liêu!!!
TMY vò đầu bứt tai : Cậu đúng là thằng đầu óc bã đậu... đó là Quan Zu!!!

Truyện 4

Lại nói về Đổng Công. Một hôm Đổng Công đến gặp Hoa Đà tiên sinh và nói:

- Ta cần ngươi tư vấn về sức khỏe cho ta.
Hoa Đà : ok Sir.

ĐC : ngươi cũng biết đó ta có con bồ là Điêu Thuyền xinh đẹp nổi tiếng thiên hạ. Một lần ta đi săn về thì thấy bồ của ta đang nằm cùng Bố (ý nói Lữ Bố) . Ta giận lắm đinh rút gươm chém chết cả 2 đứa nó nhưng vì Điêu Thuyền quá xinh đẹp nên ta ko nỡ cuối cùng 3 người ngồi uống trà nói chuyện rồi ta bỏ qua.

HĐ :.......

ĐC : Lần 2 ta đi bàn việc quân về lại thấy bồ nằm với Bố đinh giết nhưng vì bồ quá đẹp nên ta ko nỡ rồi 3 ta lại ngồi uống trà và ta lại bỏ qua.
HĐ :.....................
ĐC : lần 3 ta đi họp về lại gặp bồ nhưng bồ nằm với T.Liêu ta đinh giết nhưng bồ quá đẹp nên lại uống trà nói chuyện rồi bỏ qua
HĐ : ......................................
ĐC : Lần thứ 4, lần thứ 5 bồ nằm với Lý, Quách nhưng vì bồ đẹp quá..nên lai uống trà nói chuyện với Lý, Quách rồi bỏ qua.
HĐ ko nhịn được nữa bèn hỏi : thế rốt cuộc ông cần ask tôi về cái rì????
ĐC : ah ta muốn hỏi với tuổi của ta mà uống trà nhiều thế có bị làm sao ko??
HĐ xỉu…………….

Truyện 5

Lại nói về Tháo.
Một hôm Hứa Chử đi qua doanh trại thấy Tháo đang ngồi buồn bực cạnh 3 vò rượu.
Chử bèn hỏi : có việc gì mà chủ tướng buồn vậy lại trượt lô à???

Tháo tu ực 1 hơi hết 1 vò rượu rồi nói : ta vừa phát hiện 1 tin động trời thằng Tào Thực con ta là GAY…

Hứa Chử gần xỉu hét lên: Hết hồn chim én...

Tháo vác vò thứ 2 uống 1 hơi rồi nói tiếp: ta còn phát hiện thêm 1 tinh kinh dị nữa là thằng Tào Chương cũng là GAY nốt.

Hứa Chử : i don’t believe in my tai....(tai = cái lỗ tai).

Tháo vác vò thứ 3 lên tu nốt rồi lại nói : 1 tin vãi hàng nữa là thằng Tào Phi cũng là GAY luôn......................

Hứa Chử ko bình tĩnh nổi gào lên: Trời ơi thế nhà Tào đại nhân ko có ai thích đàn bà cả sao?????????

Tháo chậm rãi trả lời : Cóa chứ , Vợ ta...
Chử: Xỉu
.................................................. ...

Trước Tiếp theo

Các bài viết liên quan

1. Đề thi Văn năm 2011 (Tạo ngày: 26/12/2019)

2. Đề thi Đại Học chính thức năm 2009 (Tạo ngày: 26/12/2019)

3. Có nhà Sài gòn từ 2 bàn tay trắng (Tạo ngày: 26/12/2019)

4. 2 anh em đố vui (Tạo ngày: 26/12/2019)

5. 15.12.2007 (Tạo ngày: 26/12/2019)

6. Tiếng Anh của thế kỉ 21 (Tạo ngày: 26/12/2019)

7. Đề thi văn học năm 2010 (Tạo ngày: 26/12/2019)

8. Đề thi lịch sử năm 2010 (Tạo ngày: 26/12/2019)

9. Đề thi văn học năm 2008 (đề 2) (Tạo ngày: 26/12/2019)

10. 3 ngọn nến lung linh (lời 2) (Tạo ngày: 26/12/2019)

Tất cả bình luận (0)

  • 500 ký tự
  • Capcha: