Trước Tiếp theo

06-09-2018

Nhất bên trọng, nhất bên khinh Một anh thợ mộc hay chữ vào làm cho nhà một ông quan hưu trí. Ông quan thấy anh ta lanh lợi, nói năng hoạt bát, mới hỏi: – Trước kia anh có học hành được chữ gì không? Anh ta trả lời: – Bẩm có ạ! Ông quan liền chỉ con ngựa bạch quí của mình đang đứng ăn ở góc sân, bảo: – Anh thử làm bài thơ vịnh con ngựa xem, hay thì ta sẽ thưởng. Anh thợ mộc ứng khẩu đọc: Bạch mã mao như tuyết Tứ túc cương như thiết Tướng công kỵ bạch mã Bạch mã tẩu như phi (Ngựa trắng lông như tuyết Bốn chân cứng như sắt Tướng công cưỡi ngựa trắng Ngựa trắng chạy như bay) Quan gật gù khen hay, rồi thưởng cho một thúng thóc, một quan tiền. Anh thợ ra về, gánh bên thúng thóc, bên đồ lề, thấy bên nặng bên nhẹ, liền nói chữ: "Nhất bên trọng, nhất bên khinh". Quan nghe nói liền cho thêm một thúng thóc nữa để gánh cho cân. Anh ta về nhà kể lại câu chuyện cho mọi người nghe. Có anh hàng xóm, dốt đặc cán mai, nhưng thấy được lắm tiền, lắm thóc như thế, nổi tính tham, liền bảo anh thợ mộc dạy cho bài thơ và câu nói chữ nọ. Học thuộc rồi, anh ta cũng sắp một đôi quang gánh và một ít dụng cụ vào dinh quan xin việc. Quan cũng hỏi như lần trước và anh này hí hửng đáp mình là học trò. Quan nhìn ra sân, thất bà cụ quét sân bèn bảo anh ta làm thơ vịnh bà cụ. Anh này đã hơi lúng túng, vì chỉ thuộc mỗi bài thơ vịnh con ngựa, bây giờ biết vịnh bà cụ thế nào? Nhưng đã trót thì phải trét cũng ứng khẩu đọc: Bà cụ mao như tuyết… Quan gật đầu: – Ừ, được đấy! Nghe quan khen, anh ta vững bụng đọc tiếp: Tứ túc cương như thiết Quan cau mày: – Ý hơi ép, nhưng cũng tạm được, ngâm tiếp đi! Mừng quá, anh này đọc một mạch: Tướng công kỵ bà cụ, Bà cụ tẩu như phi. Quan nghe xong giận quá, quát người nhà nọc ra đánh cho ba mươi roi vào mông. Ðứng dậy anh ta vừa xoa vừa nói: "Nhất bên trọng, nhất bên khinh". Quan nghe nói liền bảo đánh thêm ba mươi roi nữa vào lưng cho cân.
Không ăn thì tao cho ông Lý ăn Một nhà nghèo ở cạnh nhà giầu. Anh nhà giàu cứ cậy thế lực lấn dần sang đất vườn nhà của anh nhà nghèo. Anh nhà nghèo bực lắm. Anh ta đến nhờ Lý trưởng nói cho một tiếng rồi sẽ trả ơn. Lý trưởng đến nói với nhà giàu: – Giàu vì ruộng chứ đâu phải vì giàu vì một tí đất, lấn sang vườn nhà nó làm gì. Từ đó nhà giàu thôi không lấn nữa. Anh nhà nghèo đang nuôi con chó choai, hứa lớn lên sẽ thịt giả ơn Lý trưởng. Tháng sau nữa, Lý trưởng lại đến, khen con chó mập rồi nói: – Thịt được rồi đấy. Chủ nhà nói: – Thưa ông, chó già gà non. Chờ nó già thêm tí nữa ăn thịt mới ngon. Cách một tháng nữa, Lý trưởng lại đến giữa lúc đứa bé con chủ nhà bậy ra. Anh chủ nhà hô "ông chó" đến để dọn đi. Nhưng con chó chỉ dòm rồi ngoắt đuôi chứ không ăn. Anh liền mắng chó: – Mi có ăn đi không? Không ăn thì ông cho ông Lý ăn đó!
Đánh quân ngũ sách Lính huyện đi tuần đêm, bắt được đám đánh tổ tôm. Sáng hôm sau đem lên công đường để tâng công. Quan chưa biết việc gì, cứ bảo nọc ra đánh. Lính cầm roi, hỏi: – Bẩm quan đánh bao nhiêu ạ? Quan đang dở ngủ dở thức mơ màng đến quân bài đánh cho cụ thượng ù lúc gà gáy, bảo: – Ðánh quân ngũ sách!
Hỏi đường lên trời Một thầy đồ ngồi dạy học ở nhà bà nọ. Bà ta chỉ có một trai và một gái, đêm đến, phải nhường cho thầy và con trai ngủ trên nhà, còn bà và cô gái thì ngủ dưới bếp. Thầy đồ bụng muốn tòm tem, một hôm, nhân lúc cả nhà đã đi ngủ, thầy lò dò xuống bếp. Bất đồ, bà chủ tỉnh giấc hỏi: – Ai đó? – Tôi. – Tôi là ai? – Thầy đồ đây mà! – Ðêm hôm thầy xuống bếp làm gì? – Tôi… xuống lấy vài cái rế để đựng sách. Cách mấy hôm sau, thầy lại mò mẫm, trèo lên mái nhà bếp. Ðang dỡ tranh để tụt xuống, bỗng lại nghe tiếng bà chủ hỏi: – Ai trên kia? – Tôi đây mà! – Tôi là ai? – Thầy đồ đây mà! – Thầy đồ leo lên trên ấy làm gì thế? – Tôi hỏi thế này khí không phải… Có phải đường này là đường lên trời không?…
Trước Tiếp theo

Các bài viết liên quan

1. Nguồn gốc người Nhật (Tạo ngày: 26/12/2019)

2. Ma bên cửa sổ (Tạo ngày: 26/12/2019)

3. Phiền phức lớn nhất trên thế gian (Tạo ngày: 26/12/2019)

4. Người đàn ông hạnh phúc nhất (Tạo ngày: 26/12/2019)

5. Nhậu tới bến (Tạo ngày: 26/12/2019)

6. Nhặt túi nào (Tạo ngày: 26/12/2019)

7. Cái quý giá nhất đời con gái (Tạo ngày: 26/12/2019)

8. Nhật ký oshin thời @ (Tạo ngày: 26/12/2019)

9. Nghề cổ xưa nhất (Tạo ngày: 26/12/2019)

10. Triết lý sống đúng nhất (Tạo ngày: 26/12/2019)

Tất cả bình luận (0)

  • 500 ký tự
  • Capcha: