Trước Tiếp theo

06-09-2018

Đếm xương – Này, mày biết người ta có bao nhiêu chiếc xương không? – 207 cái. – Thế mà tao có 208 cái đấy! – Xạo mày! – Chứ sao, tao mới nuốt 1 cái xương cá xong!
Không đánh lại – Quỷnh: Ở lớp có bạn đánh Quỷnh không dám đánh lại! – Mắm: Chuyện lạ à nghen! Nhưng tại sao bạn ấy lại đánh Quỷnh? – Quỷnh: Vì quỷnh đánh bạn ấy trước!!! – Mắm: Hừ! Biết ngay mà!
Học sinh thời nay – Thầy nghĩ là ở đây không thích hợp để ngủ. Em có thể về nhà nằm ngủ được đấy! – Thưa thầy không sao đâu ạ, chỉ mong thầy và các bạn nói nhỏ một chút! – !!!!!
Dẻo và bền nhất – Thầy: Trò nghe đây: sắt thép, đồng…vật liệu nào dẻo dai và bền nhất? – Quỳnh: Thưa thầy là…Thưa thầy cho 5 phút suy nghĩa ạ. Á! Thưa thầy vật dẻo dai và bền nhất đó là sợi tóc ạ. – Thầy: Sao! Làm gì có chuyện đó sợi tóc làm sao có thể dẻo hơn sắt thép được? – Quỳnh: Sao lại ko ạ! Thưa thầy chẳng phải người ta nói nghìn cân treo sợi tóc đó thôi ạ.
Trước Tiếp theo

Các bài viết liên quan

1. Khuyến mãi đêm giáng sinh (Tạo ngày: 26/12/2019)

2. Rơi xuống hồ cá sấu bị kiện (Tạo ngày: 26/12/2019)

3. Đêm không ngủ (Tạo ngày: 26/12/2019)

4. Cắm đầu xuống trước (Tạo ngày: 26/12/2019)

5. Đêm động phòng (Tạo ngày: 26/12/2019)

6. Đếm thỏ (Tạo ngày: 26/12/2019)

7. Bốn bộ xương người (Tạo ngày: 26/12/2019)

8. Cách trị bệnh đi đêm của chồng (Tạo ngày: 26/12/2019)

9. Nhiều vợ, lên thiên đường hay xuống địa ngục? (Tạo ngày: 26/12/2019)

10. Đếm... răng (Tạo ngày: 26/12/2019)

Tất cả bình luận (0)

  • 500 ký tự
  • Capcha: