Trước Tiếp theo

06-09-2018

Đến đâu? Trong giờ địa lý, cô giáo hỏi: – Em nào cho cô biết, nếu ta đào một cái lỗ thật sâu ở lớp học này (ý nói đến tâm trái đất), chúng ta sẽ đi đến đâu? – Phía cuối lớp học vọng lên tiếng trả lời: Thưa cô, chúng ta sẽ đi đến phòng kỷ luật ạ!
Bao nhiêu lần? Giờ học, thấy Nam ngủ gật. – Cô: Cô có 1 sợi dây, cô muốn chia thành 2 đoạn, hỏi cô phải cắt mấy lần? – Nam: Thưa cô, em không biết ạ! – Cô: trời! Dễ thế mà em không biết sao? – Nam: Vì em không biết rằng con dao để cắt cùn hay bén nữa…
Ai tìm ra châu Mỹ Trong giờ địa lý, thầy giáo gọi Hà: – Em hãy chỉ đâu là châu Mỹ? – Thưa thầy, đây ạ! – Hà chỉ trên bản đò. – Tốt lắm! Nào, thế bây giờ trò Bi hãy nói cho thầy biết ai đã có công tìm ra châu Mỹ? – Thưa thầy, bạn Hà.
Cảnh giác – Tại sao một con ngựa đau cả đàn ngựa lại không ăn cỏ? – Thưa cô vì đàn ngựa cảnh giác ạ. – Nghĩa là sao? – Thưa cô, đàn ngựa sợ ngộ độc thực phẩm! – ?!
Trước Tiếp theo

Các bài viết liên quan

1. Ông hàng xóm tối qua không đến (Tạo ngày: 26/12/2019)

2. Dê đen và dê trắng (Tạo ngày: 26/12/2019)

3. Đi đến đâu (Tạo ngày: 26/12/2019)

4. Đến bệnh viện nhanh nhất (Tạo ngày: 26/12/2019)

5. Tôi có đến 40 con (Tạo ngày: 26/12/2019)

6. Đến lần thứ tư rồi đó (Tạo ngày: 26/12/2019)

7. Nếu không can sẽ uống đến sáng (Tạo ngày: 26/12/2019)

8. Cái phanh nằm ở đâu? (Tạo ngày: 26/12/2019)

9. Đành phải xây cầu đến Hawaii (Tạo ngày: 26/12/2019)

10. Đến tiên cũng chịu (Tạo ngày: 26/12/2019)

Tất cả bình luận (0)

  • 500 ký tự
  • Capcha: