Trước Tiếp theo

06-09-2018

Hỏi khó – Lan: Tôi hỏi thật ông nhé! Mong ông đừng giận: Một tuần ông gội đầu mấy lần vậy ? – Hùng: Bà hỏi làm tôi khó trả lời quá. Đáng lẽ bà phải hỏi là: “Mấy tuần ông gội đầu một lần mới phải chứ?”
Loading...
Chữ đẹp – Quỳnh: Chữ của cậu viết đẹp lắm Tí à! – Tí: Thế hả? – Quỳnh: Nhìn vô đó muốn… – Tí: Muốn gì ? – Quỳnh: Muốn mù – Tí: (nổi giận)
Trước Tiếp theo

Các bài viết liên quan

1. Chỗ Rẽ Đây Phải Không? (Tạo ngày: 25/12/2018)

2. Giống Mèo Cũng Khôn Ngoan & Lý Sự (Tạo ngày: 25/12/2018)

3. Giá của hợp đồng hôn nhân vô thời hạn (Tạo ngày: 27/11/2018)

4. Có hoặc không? (Tạo ngày: 06/09/2018)

5. Khỏe không? (Tạo ngày: 06/09/2018)

6. Mời đi chơi (Tạo ngày: 06/09/2018)

7. Ăn được hay không? (Tạo ngày: 06/09/2018)

8. Không để mắt tới (Tạo ngày: 06/09/2018)

9. Không bẩn (Tạo ngày: 06/09/2018)

10. Cũng chịu thôi (Tạo ngày: 06/09/2018)

Tất cả bình luận (0)

  • 500 ký tự
  • Capcha: