Trước Tiếp theo

06-09-2018

Tại sao biết? Trong giờ học: – Thầy giáo: Con chuột chũi ham ăn. Mỗi ngày nó ăn một lượng bằng trọng lượng của nó. – Tèo (giơ tay có ý kiến): Thưa thầy, nhưng làm con chuột chũi biết được trọng lượng của nó nặng bao nhiêu ạ? – Thầy: !!??
Loading...
Không dùng tài liệu Đi học về, Tý khoe với mẹ: – Tý: Mẹ ơi! Hôm nay kiểm tra 1 tiết, lớp con không ai xem tài liệu và quay bài của nhau cả. – Mẹ: Tốt! Thế kiểm tra môn gì vậy? – Tý: Dạ , kiểm tra môn thể dục, môn nhảy cao ạ ! – Mẹ: Trời!!!
Bó tay – Hùng: Thằng Nam giỏi toán nhất lớp tớ mà nó cũng phải chịu bó tay trước đề toán đấy! – Hạnh: Đề toán khó đến thế ư? – Hùng: Không! Dễ lắm nhưng vì nó bị bó bột nên không viết được.
Đặt câu – Em: Chị ơi, đặt cho em 4 lọai câu: nghi vấn, cảm than, cầu khiến, trần thuật. – Chị (Đang mải xem tivi): Em viết lần lượt: Ai là triệu phú, Chiếc nón kỳ diệu, Hãy chọn giá đúng , Ở nhà chủ nhật. – Em: ???
Trước Tiếp theo

Các bài viết liên quan

1. Sao cô nuốt em bé vào bụng? (Tạo ngày: 28/12/2018)

2. Sao chỉ comment? (Tạo ngày: 06/09/2018)

3. Làm sao biết được (Tạo ngày: 06/09/2018)

4. Thùng thư huýt sáo hai lần (Tạo ngày: 06/09/2018)

5. Xứng tài đối đáp (Tạo ngày: 06/09/2018)

6. Làm sao đánh được? (Tạo ngày: 06/09/2018)

7. Đa tài (Tạo ngày: 06/09/2018)

8. Trễ vì tai nạn (Tạo ngày: 06/09/2018)

9. Hiện tại và tương lai (Tạo ngày: 06/09/2018)

10. Sao còn chưa thả? (Tạo ngày: 06/09/2018)

Tất cả bình luận (0)

  • 500 ký tự
  • Capcha: