Trước Tiếp theo

06-09-2018

Chàng cần thì đút Hỏi: Chàng thời coi thiếp là ai? Chàng buồn chàng lại đút hoài không tha Hết buồn chàng lại rút ra Có ngày chàng đút tới ba bốn lần. Thiếp thì nổi tiếng cù lần Chàng cần thì đút, hết cần thì thôi Hằng ngày hàng tháng liên hồi Có ngày thiếp cũng quy hồi nghĩa trang. Trả lời: Đầu video
Em phải ở trần Hỏi: Trời nóng nên em phải ở trần Dài dài một gậy cắm vào thân Tay kia vặn núm, thân em ngoáy Quân tử sướng từ đầu đến chân Trả lời: Cái quạt trần.
Đánh nhau toán loạn Hỏi: Tại sao 30 người đàn ông và 2 người đàn bà đánh nhau tán loạn? Trả lời: Đang chơi cờ vua.
Một vòi nước trong Hỏi: Bây giờ sống cũng bầng không Thôi rồi cái kiếp làm chồng ,làm cha Cho dù có sống tới già Cho dù béo tốt cũng là công toi Bây giờ pháo đã tịt ngòi Gia tài còn lại …..một vòi nước trong Trả lời: Gà sống thiến
Trước Tiếp theo

Các bài viết liên quan

1. Làm thịt con nào (Tạo ngày: 26/12/2019)

2. Đề thi văn học năm 2010 (Tạo ngày: 26/12/2019)

3. Đề thi lịch sử năm 2010 (Tạo ngày: 26/12/2019)

4. Đề thi văn học năm 2008 (đề 2) (Tạo ngày: 26/12/2019)

5. Cần thang dài hơn (Tạo ngày: 26/12/2019)

6. Bán thịt bò (Tạo ngày: 26/12/2019)

7. Cảnh sát prò (Tạo ngày: 26/12/2019)

8. Tùy vào phương pháp hạ cánh (Tạo ngày: 26/12/2019)

9. Chỉ cần 5 phút (Tạo ngày: 26/12/2019)

10. Thi điều khiển Voi (Tạo ngày: 26/12/2019)

Tất cả bình luận (0)

  • 500 ký tự
  • Capcha: