Trước Tiếp theo

06-09-2018

Đếm bò Hỏi: Trên đồng cỏ có 6 con bò, đếm đi đếm lại chỉ có 12 cái chân. Hỏi tại sao ? Trả lời: Con bò này cưỡi lên lưng con bò kia theo dây chuyền và vòng tròn nên mỗi con chỉ có 2 chân!
Cái gì ẩm ướt? Hỏi: Cái gì của người con gái lúc nào cũng ẩm ướt? Trả lời: Cái lưỡi.
Cái đuôi trâu Hỏi: Có 1 con trâu. Đầu nó thì hướng về hướng mặt trời mọc, nó quay trái 2 vòng sau đó quay ngược lại sau đó lại quay phải hay vòng hỏi cái đuôi của nó chỉ hướng nào? Trả lời: Chỉ xuống đất.
Cắt vàng Câu đố: Có 1 ông tỉ phú, ông ta trả công cho 1 tên người làm là 1 chỉ vàng/ngày. Nhưng ông này chỉ có 1 thỏi vàng gồm 7 chỉ. Hỏi: với 2 nhát cắt thì làm sao ông tỉ phú có thể chia thỏi vàng đó ra để trả công cho tên người làm mỗi ngày đúng 1 chỉ vàng. Đáp án: cắt thỏi vàng 7 chỉ ra 1 khúc 1 chỉ , 1 khúc 2 chỉ và khúc còn lại là 4 chỉ. Ngày đầu ông ta đưa người làm 1 chỉ. Ngày thứ 2 đưa 2 chỉ và người làm thối lại ông ta 1 chỉ. Ngày thứ 3 ông ta đưa ng làm 1 chỉ. Ngày thứ 4 ông ta đưa người làm 4 chỉ, ng đó đưa lại 3 chỉ vàng cho ông nhà giàu. Ngày thứ 5, ông ta đưa 1 chỉ cho ng làm. Ngày thứ 6 ông ta đưa 2 chỉ cho ng làm, ng làm thối lại 1 chỉ cho ông ta. Ngày thứ 7 ông ta đưa chỉ vàng còn lại là hết!
Trước Tiếp theo

Các bài viết liên quan

1. Tóc vàng hoe dự đoán bóng đá (Tạo ngày: 26/12/2019)

2. Lấy bóng theo đường tiêu hóa (Tạo ngày: 26/12/2019)

3. Bán thịt bò (Tạo ngày: 26/12/2019)

4. Xì hơi như bom (Tạo ngày: 26/12/2019)

5. Chuyện tình của... bò (Tạo ngày: 26/12/2019)

6. Bộ chế hoà khí (Tạo ngày: 26/12/2019)

7. Kiến, Voi đi bơi (Tạo ngày: 26/12/2019)

8. Đêm động phòng (Tạo ngày: 26/12/2019)

9. Bong bóng (Tạo ngày: 26/12/2019)

10. Sự khác nhau giữa bồ và vợ (Tạo ngày: 26/12/2019)

Tất cả bình luận (0)

  • 500 ký tự
  • Capcha: