Trước Tiếp theo

06-09-2018

Lấy nước dưới đáy ly Hỏi: Một ly thuỷ tinh đựng đầy nước, làm thế nào để lấy nước dưới đáy ly mà không đổ nước ra ngoài? Trả lời: Dùng ống hút.
Bắn súng nhắm mắt Hỏi: Tại sao khi bắn súng người ta lại nhắm một mắt? Trả lời: Nhắm 2 mắt thì sẽ không thấy đường để bắn.
Chó cắn đuôi Hỏi: Tại sao con chó không cắn được đuôi của mình? Trả lời: Vì đuôi nó không đủ dài.
Chàng cần thì đút Hỏi: Chàng thời coi thiếp là ai? Chàng buồn chàng lại đút hoài không tha Hết buồn chàng lại rút ra Có ngày chàng đút tới ba bốn lần. Thiếp thì nổi tiếng cù lần Chàng cần thì đút, hết cần thì thôi Hằng ngày hàng tháng liên hồi Có ngày thiếp cũng quy hồi nghĩa trang. Trả lời: Đầu video
Trước Tiếp theo

Các bài viết liên quan

1. Lấy bóng theo đường tiêu hóa (Tạo ngày: 26/12/2019)

2. Lấy và tu (Tạo ngày: 26/12/2019)

3. Vô lý (Tạo ngày: 26/12/2019)

4. Đừng mơ lấy được tiền (Tạo ngày: 26/12/2019)

5. Lý do li dị (Tạo ngày: 26/12/2019)

6. Nước mắt của mẹ em đấy (Tạo ngày: 26/12/2019)

7. Lấy anh nào giờ ??? (Tạo ngày: 26/12/2019)

8. Lý thuyết marketing (Tạo ngày: 26/12/2019)

9. Adam và Eva là người nước nào (Tạo ngày: 26/12/2019)

10. Lý do hạ giá (Tạo ngày: 26/12/2019)

Tất cả bình luận (0)

  • 500 ký tự
  • Capcha: