Trước Tiếp theo

07-02-2015

Dàn hoa lý nhà tôi cũng sắp đổ

Một thầy đề chẳng biết làm sao bị vợ cào cấu sứt cả mặt. Khi đến công đường, quan huyện thấy, mới hỏi:
- Sao mặt thầy lại xây xát ra thế kia?
Thầy đề thưa:
-Bẩm chiều hôm qua, con ngồi chơi hóng mát, cái giàn hoa lý nó đổ xuống, xuýt nữa thì khốn!
Quan không tin, hỏi lại:
-  Thầy dối  tôi. Chắc hôm qua vợ thầy lại cào cho thầy đấy  chứ gì? Thầy cứ nói thật đi rồi tôi sai mấy tên lính lệ lôi cổ ra đây trị thẳng tay. Nếu không thì được đằng chân lấn đằng đầu cho mà xem!
Quan bà đứng trong tư thất, nghe quan ông nói vậy, giận lắm, hầm hầm bước ra. Quan ông thấy bóng quan bà, líu cả lưỡi, bảo thầy đề:
- Thôi... thôi... thầy tạm lui. Giàn hoa lý nhà tôi cũng sắp đổ!

Đôi câu đối chội

Thầy đồ thường dạy học trò đã đối thì phải đối cho chọi mới hay. Một hôm, thầy ra một vế đối: "Thần nông giáo dân nghệ ngũ cốc" (Thần nông dạy dân trồng ngũ cốc).

Tất cả học trò đang ngơ ngác chưa biết đối thế nào. Thì anh học trò nọ đã gãi đầu gãi tai:

- Thưa thầy, chữ "thần" con xin đối với chữ “thánh” có chọi không ạ?

Thầy nói:

- Ðược lắm!

Anh ta lại hỏi:

- Chữ "nông", con đối với "sâu", có chọi không ạ?

Thầy nói:

- Ðược lắm!

Anh ta lại hỏi tiếp:

- Chữ "giáo" đối với "gươm", "dân" đối với "vua" có chọi không ạ?

Thầy gật đầu:

- Ðược lắm, được lắm!

Anh ta lẩm nhẩm: "Nghệ" đối với "gừng", "ngũ" đối với "tam", "cốc" đối với "cò".

Cuối cùng anh ta xin đọc:

- Bây giờ con xin đối ạ! "Thần nông giáo dân nghệ ngũ cốc" con xin đối là: "Thánh sâu gươm vua gừng tam cò".

Con thanh tịnh

Ông quan nọ muốn ăn thịt con cóc, sai lính đi bắt, nhưng lại không muốn dùng tiếng "cóc", nghe không sang, bảo là đi bắt con thanh tịnh, ý nói trong sạch, không ăn bẩn.  Lính nghĩ nát óc mà không hiểu "con thanh tịnh" là con gì, gặp ai cũng hỏi. Hỏi nhà sư, nhà sư nói:

- Ở trên đời này, chỉ có nhà tu hành là thanh tịnh thôi! 

Lính mừng quá bắt sư trói lại, lôi về để dưới nhà giam, vội vàng lên công đường thưa: 

- Bẩm con đã bắt được con thanh tịnh về đây rồi ạ.  Quan truyền:

- Thế thì chặt đâu lột da cho ta! Sư nghe, sợ mất vía, lạy lục.

- Nhờ anh lên bẩm quan, hôm qua tôi có ăn mấy miếng thịt cầy, chẳng được thanh tịnh nữa, xin quan xét cho

Sợi lông

Quan huyện nọ có thói quen xỉa răng bằng cọng lông voi sau bữa ăn!
Ngày kia đi tham quan và dự tiệc ở một huyện khác mà quên mang theo lông voi, quan ta cảm thấy bực bội vô cùng bèn gọi lính hầu vào bảo rằng: "Mày hãy chạy nhanh về nhà mà bảo quan bà lấy sợi lông voi cho ông!"
Lính hầu lâu ngày được dịp về làng thì thích lắm, ba chân bốn cẵng chạy đi nên quên không nhớ là quan bảo lấy sợi lông gì, khi gặp quan bà thì ấp úng mãi: "Bẫm, quan lớn dạy con về bảo quan bà lấy cho quan lớn sợi lông … lông … lông …" Quan bà thấy tên lính ấp úng thì nghĩ thầm rằng chắc là ông ấy nhớ mình nên bảo về lấy cho ông sợi lông í để ông nhìn cho đỡ nhớ … thằng này mắc cở nên ấp úng chứ gì, bèn cười bảo tên lính: "Thôi được rồi, mầy đứng đó mà chờ để bà lấy cho" Nói xong quan bà vào buồng bức một sợi lông, lấy giấy gói kỹ lại rồi đem ra đưa tên lính và bảo: "Đây này mầy hãy cất kỹ đem về đưa cho quan". Tên lính được lông mừng quá thầm khen quan bà giỏi thiệt, mình không nhớ là quan bảo về lấy lông gì mà bà lại biết, bèn ba chân bốn cẳng chạy đi …
Nhưng đi một đoạn anh ta nghĩ ngợi mà ấm ức … lông gì đây, mình phải xem cho biết mới được .
Nghĩ vậy tên lính bèn mở gói giấy ra, nhìn thấy sợi lông tên lính bật cười. Vì cười lớn quá làm sợi lông văng đi theo gió bây mất … Hoảng sợ tên lính không biết làm sao bèn trở lại ghé vào nhà minh và thú thật với mẹ để cầu cứu! Bà mẹ nghe nói bật cười và bảo tên lính ngồi chờ bà đi lấy sợi khác cho…
Nhận được sợi lông của mẹ đưa, tên lính mừng rỡ vội vàng chạy đi về trình quan: "Bẫm quan lớn, quan bà gởi gói này con xin trình quan!"
Quan mỡ gói ra xem thì thất kinh quát tháo: "Lông gì vầy nè ? Lông … lông … lông l** mẹ mày hả ?"
Tên lính hoảng hồn không hiểu tại sao quan lại biết, vội quỳ xuống thưa rằng: "dạ bẩm quan lớn rất minh ạ!"

Trước Tiếp theo

Các bài viết liên quan

1. Tin mới nhận (Tạo ngày: 26/12/2019)

2. Giải pháp cuối cùng (Tạo ngày: 26/12/2019)

3. Cùng ý tưởng (Tạo ngày: 26/12/2019)

4. Đợi 1 phút thôi (Tạo ngày: 26/12/2019)

5. Điện thoại ! (Tạo ngày: 26/12/2019)

6. Luật mới xử tội hiếp dâm (Tạo ngày: 26/12/2019)

7. Khai lý lịch (Tạo ngày: 26/12/2019)

8. Tương đồng hay vô lý (Tạo ngày: 26/12/2019)

9. Con nhà Quan (Tạo ngày: 26/12/2019)

10. Nguồn gốc người Nhật (Tạo ngày: 26/12/2019)

Tất cả bình luận (0)

  • 500 ký tự
  • Capcha: