Trước Tiếp theo

06-09-2018

Tại sao thuyền không chìm? Câu đố: Có một chiếc thuyền tối đa là chỉ chở dc hai người, nếu thêm người thứ 3 sẽ bị chìm ngay lập tức. Hỏi tại sao ng ta trông thấy trên chiếc thuyền đó có ba thằng mỹ đen và ba thằng mỹ trắng ngồi trên chiếc thuyền đó mà ko bị chìm? Đáp án: bởi vì trên chiếc thuyền đó sự thật là có đúng 2 người đi. Đó là ba của thằng mỹ đen và ba của thằng mỹ trắng!!
Loading...
Núi nào bị chặt Hỏi: Núi nào mà bị chặt ra từng khúc? Trả lời: Thái Sơn.
Gấu trúc Câu đố: Con gấu trúc ao ước gì mà không bao giờ được? Đáp án: Vì gấu trúc chỉ có 2 màu trắng đen nên nó ao ước được chụp hình màu – vậy mà hem thể được vì chụp cỡ nào cũng chỉ có trắng đen mà thôi!
Xã nào đông? Hỏi: Xã đông nhất là xã nào? Trả lời: Xã hội.
Trước Tiếp theo

Các bài viết liên quan

1. Sao cô nuốt em bé vào bụng? (Tạo ngày: 28/12/2018)

2. Chỗ Rẽ Đây Phải Không? (Tạo ngày: 25/12/2018)

3. Có hoặc không? (Tạo ngày: 06/09/2018)

4. Khỏe không? (Tạo ngày: 06/09/2018)

5. Sao chỉ comment? (Tạo ngày: 06/09/2018)

6. Ăn được hay không? (Tạo ngày: 06/09/2018)

7. Làm sao biết được (Tạo ngày: 06/09/2018)

8. Không để mắt tới (Tạo ngày: 06/09/2018)

9. Không bẩn (Tạo ngày: 06/09/2018)

10. Thùng thư huýt sáo hai lần (Tạo ngày: 06/09/2018)

Tất cả bình luận (0)

  • 500 ký tự
  • Capcha: