Trước Tiếp theo

06-09-2018

Núi nào bị chặt Hỏi: Núi nào mà bị chặt ra từng khúc? Trả lời: Thái Sơn.
Loading...
Gấu trúc Câu đố: Con gấu trúc ao ước gì mà không bao giờ được? Đáp án: Vì gấu trúc chỉ có 2 màu trắng đen nên nó ao ước được chụp hình màu – vậy mà hem thể được vì chụp cỡ nào cũng chỉ có trắng đen mà thôi!
Xã nào đông? Hỏi: Xã đông nhất là xã nào? Trả lời: Xã hội.
Đầu dê mình ốc Hỏi: Con gì đầu dê mình ốc ? Trả lời: Con dốc.
Trước Tiếp theo

Các bài viết liên quan

1. “Ấy” Đi Xem Nào? (Tạo ngày: 04/12/2018)

2. Bị lạc (Tạo ngày: 06/09/2018)

3. Biển và san hô (Tạo ngày: 06/09/2018)

4. Đường nào cũng chết (Tạo ngày: 06/09/2018)

5. Nhắm mắt nhìn thế nào? (Tạo ngày: 06/09/2018)

6. Làm sao biết được (Tạo ngày: 06/09/2018)

7. Sống trong thời kỳ nào? (Tạo ngày: 06/09/2018)

8. Không quen biết (Tạo ngày: 06/09/2018)

9. Cô giáo xinh nhưng không biết gì hết (Tạo ngày: 06/09/2018)

10. Biện pháp phong toả cảng (Tạo ngày: 06/09/2018)

Tất cả bình luận (0)

  • 500 ký tự
  • Capcha: