Trước

06-09-2018

Thân em ba mảnh Hỏi: Thân em ba mảnh Mặc chiếc áo mong manh Phục vụ các anh Trên tinh thần tươi mát Trả lời: Cánh quạt cây.
Adam và Eva có gì?

Một thằng hỏi: Cái gì Adam có 2 mà Eva chỉ có 1?

Một thằng trả lời: Chữ a.

!!!???

Người lớn là ai? Hỏi: 2 người: 1 lớn, 1 bé đi lên đỉnh một quả núi. Người bé là con của người lớn, nhưng người lớn lại không phải cha của người bé, hỏi người lớn là ai? Trả lời: Mẹ.
Đánh cha Hỏi: Cái gì đánh cha, đánh má, đánh anh, đánh chị, đánh em? Trả lời: Bàn chải đánh răng.
Trước

Các bài viết liên quan

1. Tuyệt thế thần binh (Tạo ngày: 26/12/2019)

2. Bao nhiêu là tiền (Tạo ngày: 26/12/2019)

3. Động vật có vú biết bay (Tạo ngày: 26/12/2019)

4. Thế nào là thành công ??? (Tạo ngày: 26/12/2019)

5. Cần thang dài hơn (Tạo ngày: 26/12/2019)

6. Em tên gì ? (Tạo ngày: 26/12/2019)

7. Bán thịt bò (Tạo ngày: 26/12/2019)

8. Bài học quý (Tạo ngày: 26/12/2019)

9. Xếp và em thư ký! (Tạo ngày: 26/12/2019)

10. Những bài văn bất hủ không thể tưởng (Tạo ngày: 26/12/2019)

Tất cả bình luận (0)

  • 500 ký tự
  • Capcha: