Trước Tiếp theo

06-09-2018

Adam và Eva có gì?

Một thằng hỏi: Cái gì Adam có 2 mà Eva chỉ có 1?

Một thằng trả lời: Chữ a.

!!!???

Loading...
Người lớn là ai? Hỏi: 2 người: 1 lớn, 1 bé đi lên đỉnh một quả núi. Người bé là con của người lớn, nhưng người lớn lại không phải cha của người bé, hỏi người lớn là ai? Trả lời: Mẹ.
Đánh cha Hỏi: Cái gì đánh cha, đánh má, đánh anh, đánh chị, đánh em? Trả lời: Bàn chải đánh răng.
Đập chết ma Hỏi: Con ma xanh đập 1 phát chết, con ma đỏ đập 2 phát thì chết. Làm sao chỉ với 2 lần đập mà chết cả 2 con? Trả lời: Đập con ma xanh trước là 1, con ma đỏ thấy thế sợ quá, mặt mày tái mét (chuyển sang xanh).Đập con ma xanh mới này nữa là đủ 2.
Trước Tiếp theo

Các bài viết liên quan

1. Lời chúc Valentine hài hước (Tạo ngày: 06/09/2018)

2. Có hoặc không? (Tạo ngày: 06/09/2018)

3. 12 con giáp (Tạo ngày: 06/09/2018)

4. Cõng người yêu (Tạo ngày: 06/09/2018)

5. Sao chỉ comment? (Tạo ngày: 06/09/2018)

6. IQ Con bò (Tạo ngày: 06/09/2018)

7. Chim vành khuyên (Tạo ngày: 06/09/2018)

8. Công chúa (Tạo ngày: 06/09/2018)

9. 2 vạch (Tạo ngày: 06/09/2018)

10. Biển và san hô (Tạo ngày: 06/09/2018)

Tất cả bình luận (0)

  • 500 ký tự
  • Capcha: