Trước Tiếp theo

06-09-2018

Thằng lùn vào hang Câu đố:Có 3 thằng lùn xếp hàng dọc đi vào hang. Thằng đi sau cầm 1 cái xô, thằng đi giữa cầm 1 cái xẻng, hỏi thằng đi trước cầm gì? Đáp án: Thằng đó "cầm đầu" tức là đại ca cầm đầu, nó ko phải cầm cái vật gì hết!
Loading...
Chơi ra nước Hỏi: Càng chơi càng ra nuớc? Trả lời: Chơi cờ.
Tay vỗ mông Câu đố: Tay cầm cục thịt nắn nắn, tay vỗ mông là đang làm gì? Đáp án: Đó là bà mẹ đang cho con bú!
Gà gáy ò ó o Hỏi: Con gì không gáy ò ó o mà người ta vẫn gọi là gà? Trả lời: Gà con và gà mái.
Trước Tiếp theo

Các bài viết liên quan

1. Người bán vịt vào rạp chiếu bóng (Tạo ngày: 15/05/2019)

2. Sao cô nuốt em bé vào bụng? (Tạo ngày: 28/12/2018)

3. Gặp Cô Hàng Mắm Tôm Chợ Ðồng Xuân (Tạo ngày: 25/12/2018)

4. Xiển vào dinh Tổng Đốc xin tiền (Tạo ngày: 25/12/2018)

5. Bay đến Mặt trời vào ban đêm (Tạo ngày: 06/09/2018)

6. Tiên sư thằng Bảo Thái! (Tạo ngày: 06/09/2018)

7. Đường hàng không (Tạo ngày: 06/09/2018)

8. Ba chàng nói khoác (Tạo ngày: 06/09/2018)

9. Chàng rể bé (Tạo ngày: 06/09/2018)

10. Tri huyện Lê Kim Thằng (Tạo ngày: 06/09/2018)

Tất cả bình luận (0)

  • 500 ký tự
  • Capcha: