Vui Một Chút

Cười là vui, vui càng phải cười.

Áo da báo

- Anh ơi ở cửa hàng thời trang có bán bộ quần áo da báo đẹp lắm, anh đi mua cho em nhé.
- Cũng được nhưng phải chờ đã.
- Chờ gì?

07-04-2015 1166

1 mục