Trước Tiếp theo

06-09-2018

Chồng yêu Lỗ mũi mười tám gánh long, Chồng yêu chồng bảo râu rồng trời cho. Đêm nằm thì ngáy o o … Chồng yêu chồng bảo ngáy cho vui nhà. Đi chợ thì hay ăn quà, Chồng yêu chồng bảo về nhà đỡ cơm. Trên đầu những rác cùng cơm. Chồng yêu chồng bảo hoa thơm rắc đầu.
Tiêu chuẩn chọn vợ Một người vợ chuẩn phải hội đủ các yếu tố sau đây. Phải biết đi chợ Không được nói dài Không được theo trai Bỏ nhà bỏ cửa Phải biết sắm sửa Cho chồng cho con Không được lon ton Bồ bịch nhăng nhít Lương nhiều hay ít Nộp cả cho chồng Không được lông bông Đánh chồng cãi láo Chồng xin thông báo Gửi tới vợ yêu Cấm vợ nói nhiều Chồng yêu vợ lắm.
Tết... sợ Một năm bóp miệng, nhịn ăn tiêu Tết đến lẽ nào lại treo niêu Dù gì cũng cố vay mươi triệu Liều! Rượu Tây, bia ngoại cứ khuân về Bánh chưng, giò chả làm thì quê Cứ mua tất tật ngoài siêu thị Phê! Thuốc, trà, bánh, mứt phải loại sang Chơi cho tới bến, sợ gì hoang! Ăn tiêu thỏa thích ba ngày tết Tràn! Tết hết, xuân tàn, còn cục nợ Lại nai lưng làm, không kịp thở Miệng mồm bóp lại còn tí ti Sợ!
Định nghĩa Tử – Chết trong chùa gọi là Tự Tử. – Chết một cách lãng xẹt gọi là Lãng Tử. – Bị chấy rận cắn chết gọi là Chí Tử. – Bị điện giật mà chết gọi là Ðiện Tử. – Ði ăn yến tiệc, đi "tè" mà chết gọi là Tiểu Yến Tử. – Chết đuối gọi là Giang Tử. – Chết ở nông trại gọi là Trang Tử. – Người to lớn mà chết gọi là Khổng Tử. – Không ốm đau mà chết gọi là Mạnh Tử. – Chết khi mọi việc đã hoàn tất gọi là Chu Tử. – Cha chết gọi là Phụ Tử, mẹ chết gọi là Mẫu Tử. – Em chết gọi là Ðệ Tử, vợ chết gọi là Thê Tử. – Chồng leo núi mà chết gọi là La Sơn Phu Tử. – Thầy giáo chết gọi là Sư Tử.
Trước Tiếp theo

Các bài viết liên quan

1. Xử chồng (Tạo ngày: 26/12/2019)

2. Tiền và người yêu (Tạo ngày: 26/12/2019)

3. Cụt hết cả hai cánh tay vẫn yêu đời (Tạo ngày: 26/12/2019)

4. Gọi hồn chồng (Tạo ngày: 26/12/2019)

5. Tuyệt chiêu nịnh vợ, người yêu (Tạo ngày: 26/12/2019)

6. Yếu nhân (Tạo ngày: 26/12/2019)

7. Tình yêu là gì? [Thơ] (Tạo ngày: 26/12/2019)

8. Mừng vì chồng bị tai nạn (Tạo ngày: 26/12/2019)

9. Lời khuyên khi về nhà chồng (Tạo ngày: 26/12/2019)

10. Lục bát tình yêu (Tạo ngày: 26/12/2019)

Tất cả bình luận (0)

  • 500 ký tự
  • Capcha: