Trước Tiếp theo

06-09-2018

Đã giải thích cho em – Tại sao em đi học trễ, bỏ một tiết? – Thưa thầy, sáng hôm nay em muốn đi câu, nhưng rồi ba em không cho phép ạ! – Thầy chắc là ba em đã giải thích cho em hiểu: tại sao em phải đi học, mà không phải đi câu cá chứ? – Có ạ. Ba em nói rằng mồi ít không đủ cho hai người câu ạ!
Định nghĩa về tội lừa dối Ở trường Đại học Luật, các sinh viên đang thi vấn đáp về luật Hình sự. Giáo sư gọi Nguyễn Văn Tèo lên và hỏi: – Anh hãy cho biết, thế nào là tội lừa dối? Tèo: Thưa giáo sư, điều đó sẽ xảy ra khi thầy cho tôi rớt. Giáo sư: Nghĩa là sao, anh hãy giải thích cụ thể? Tèo: Theo bộ Luật Hình sự, lừa dối là tội của những kẻ chuyên dựa vào việc người khác không biết nhằm gây thiệt hại cho người ta, thưa giáo sư. – Giáo sư: !?
Chín hào – Thầy:Một cái bánh giá 1 hào, vậy 10 cái giá bao nhiêu, trò? – Quỷnh: Thưa thầy khoảng chín hào ạ! – Thầy: Sao lại 9 hào, con tính lại đi! – Quỷnh: Thưa thầy, tại vì mua nhiều…họ bớt tiền cho ạ!
Chỉ cần đếm đến 10 – Mày học toán mãi mà chỉ đếm được từ 1 đến 10. Dốt thế thì sau này làm gì được hả con! – Bố yên tâm. Con sẽ là trọng tài quyền anh!
Trước Tiếp theo

Các bài viết liên quan

1. Xử chồng (Tạo ngày: 26/12/2019)

2. Cắm đầu xuống trước (Tạo ngày: 26/12/2019)

3. Em tên gì ? (Tạo ngày: 26/12/2019)

4. Xếp và em thư ký! (Tạo ngày: 26/12/2019)

5. Sờ nắn chọn hàng (Tạo ngày: 26/12/2019)

6. Cước tình của tổng đài (Tạo ngày: 26/12/2019)

7. Mừng vì chồng bị tai nạn (Tạo ngày: 26/12/2019)

8. Sát hạch giải Nobel (Tạo ngày: 26/12/2019)

9. Chuối đại ca (Tạo ngày: 26/12/2019)

10. Voi và lạc đà (Tạo ngày: 26/12/2019)

Tất cả bình luận (0)

  • 500 ký tự
  • Capcha: