Trước Tiếp theo

06-09-2018

Mấy cái rồi? Một người lính trẻ ngoài mặt trận viết thư về nhà cho bố: "Bố ơi, bố hãy gửi cho con 50 đôla để con làm chân giả vì con bị mất một chân rồi". – Người bố viết thư trả lời: "Con yêu quý, theo những bức thư trước con viết thì con đã mất tới 4 cái chân rồi, để lần sau bố gửi luôn thể 250 đôla nhé!"
Loading...
Cây gỗ Đang trong giờ lao động của đơn vị, hạ sĩ gặp hai lính đi nối đuôi nhau, liền bảo họ dừng lại và hỏi: – Này, các anh đi đâu thế hả? – Chúng tôi khênh cây gỗ về kho? – Cây gỗ nào? – Trời ơi, quỷ thật, chúng tôi quên khuấy mất cây gỗ.
Trước Tiếp theo

Các bài viết liên quan

1. Cũng may (Tạo ngày: 06/09/2018)

2. Chỗ tốt nhất trên máy bay (Tạo ngày: 06/09/2018)

3. Cãi nhau (Tạo ngày: 06/09/2018)

4. Còn mấy cái? (Tạo ngày: 06/09/2018)

5. Đây là cái gì? (Tạo ngày: 06/09/2018)

6. Nhưng nó phải bằng hai mày! (Tạo ngày: 06/09/2018)

7. May quá (Tạo ngày: 06/09/2018)

8. Cái tĩn Nam Vang lẽ bạn (Tạo ngày: 06/09/2018)

9. Thơ về tình yêu và máy tính (Tạo ngày: 06/09/2018)

10. Bằng cái đuôi của ta (Tạo ngày: 06/09/2018)

Tất cả bình luận (0)

  • 500 ký tự
  • Capcha: