Trước Tiếp theo

06-09-2018

Người lớn là ai? Hỏi: 2 người: 1 lớn, 1 bé đi lên đỉnh một quả núi. Người bé là con của người lớn, nhưng người lớn lại không phải cha của người bé, hỏi người lớn là ai? Trả lời: Mẹ.
Đánh cha Hỏi: Cái gì đánh cha, đánh má, đánh anh, đánh chị, đánh em? Trả lời: Bàn chải đánh răng.
Đập chết ma Hỏi: Con ma xanh đập 1 phát chết, con ma đỏ đập 2 phát thì chết. Làm sao chỉ với 2 lần đập mà chết cả 2 con? Trả lời: Đập con ma xanh trước là 1, con ma đỏ thấy thế sợ quá, mặt mày tái mét (chuyển sang xanh).Đập con ma xanh mới này nữa là đủ 2.
Đếm bò Hỏi: Trên đồng cỏ có 6 con bò, đếm đi đếm lại chỉ có 12 cái chân. Hỏi tại sao ? Trả lời: Con bò này cưỡi lên lưng con bò kia theo dây chuyền và vòng tròn nên mỗi con chỉ có 2 chân!
Trước Tiếp theo

Các bài viết liên quan

1. Làm thịt con nào (Tạo ngày: 26/12/2019)

2. Bao nhiêu là tiền (Tạo ngày: 26/12/2019)

3. Tình yêu là gì (Tạo ngày: 26/12/2019)

4. Thế nào là thành công ??? (Tạo ngày: 26/12/2019)

5. Lần đầu làm chuyện ấy !!! (Tạo ngày: 26/12/2019)

6. Dâu mới làm cỗ tết (Tạo ngày: 26/12/2019)

7. Lấy bóng theo đường tiêu hóa (Tạo ngày: 26/12/2019)

8. Lấy và tu (Tạo ngày: 26/12/2019)

9. Hồ Xuân Hương là ai? (Tạo ngày: 26/12/2019)

10. Định nghĩa về sai lầm (Tạo ngày: 26/12/2019)

Tất cả bình luận (0)

  • 500 ký tự
  • Capcha: