Trước Tiếp theo

06-09-2018

Đánh cha Hỏi: Cái gì đánh cha, đánh má, đánh anh, đánh chị, đánh em? Trả lời: Bàn chải đánh răng.
Loading...
Đập chết ma Hỏi: Con ma xanh đập 1 phát chết, con ma đỏ đập 2 phát thì chết. Làm sao chỉ với 2 lần đập mà chết cả 2 con? Trả lời: Đập con ma xanh trước là 1, con ma đỏ thấy thế sợ quá, mặt mày tái mét (chuyển sang xanh).Đập con ma xanh mới này nữa là đủ 2.
Đếm bò Hỏi: Trên đồng cỏ có 6 con bò, đếm đi đếm lại chỉ có 12 cái chân. Hỏi tại sao ? Trả lời: Con bò này cưỡi lên lưng con bò kia theo dây chuyền và vòng tròn nên mỗi con chỉ có 2 chân!
Cái gì ẩm ướt? Hỏi: Cái gì của người con gái lúc nào cũng ẩm ướt? Trả lời: Cái lưỡi.
Trước Tiếp theo

Các bài viết liên quan

1. Chúa ban đôi chân (Tạo ngày: 06/09/2018)

2. Làm sao đánh được? (Tạo ngày: 06/09/2018)

3. Cháy (Tạo ngày: 06/09/2018)

4. Người đàn ông chân chính (Tạo ngày: 06/09/2018)

5. Ba chàng nói khoác (Tạo ngày: 06/09/2018)

6. Môi trường chân không (Tạo ngày: 06/09/2018)

7. Không đánh lại (Tạo ngày: 06/09/2018)

8. Người mẫu chạy mất (Tạo ngày: 06/09/2018)

9. Đặt chân lên mặt trăng (Tạo ngày: 06/09/2018)

10. Ai tìm ra châu Mỹ (Tạo ngày: 06/09/2018)

Tất cả bình luận (0)

  • 500 ký tự
  • Capcha: