Trước Tiếp theo

06-09-2018

Gấu trúc Câu đố: Con gấu trúc ao ước gì mà không bao giờ được? Đáp án: Vì gấu trúc chỉ có 2 màu trắng đen nên nó ao ước được chụp hình màu – vậy mà hem thể được vì chụp cỡ nào cũng chỉ có trắng đen mà thôi!
Loading...
Xã nào đông? Hỏi: Xã đông nhất là xã nào? Trả lời: Xã hội.
Đầu dê mình ốc Hỏi: Con gì đầu dê mình ốc ? Trả lời: Con dốc.
Cây lê Câu đố: Có một cây lê có 2 cành, mỗi cành có 2 nhánh lớn, mỗi nhánh lớn có 2 nhánh nhỏ, mỗi nhánh nhò có hai cái lá, cạnh mỗi cái lá có hai quả. Hỏi trên cây đó có mấy quả táo??? Đáp án: Không có quả táo nào vì lê không thể ra quả táo nào trên cây được
Trước Tiếp theo

Các bài viết liên quan

1. Truyện cười thỏ và gấu trong rừng (Tạo ngày: 10/03/2016)

Tất cả bình luận (0)

  • 500 ký tự
  • Capcha: