Trước Tiếp theo

06-09-2018

Xã nào đông? Hỏi: Xã đông nhất là xã nào? Trả lời: Xã hội.
Loading...
Đầu dê mình ốc Hỏi: Con gì đầu dê mình ốc ? Trả lời: Con dốc.
Cây lê Câu đố: Có một cây lê có 2 cành, mỗi cành có 2 nhánh lớn, mỗi nhánh lớn có 2 nhánh nhỏ, mỗi nhánh nhò có hai cái lá, cạnh mỗi cái lá có hai quả. Hỏi trên cây đó có mấy quả táo??? Đáp án: Không có quả táo nào vì lê không thể ra quả táo nào trên cây được
Đập thì sống Hỏi: Con gì đập thì sống, không đập thì chết? Trả lời: Con tim.
Trước Tiếp theo

Các bài viết liên quan

1. “Ấy” Đi Xem Nào? (Tạo ngày: 04/12/2018)

2. Đường nào cũng chết (Tạo ngày: 06/09/2018)

3. Nhắm mắt nhìn thế nào? (Tạo ngày: 06/09/2018)

4. Ngăn ngừa hành vi xấu (Tạo ngày: 06/09/2018)

5. Sống trong thời kỳ nào? (Tạo ngày: 06/09/2018)

6. Bố mẹ nói chuyện thế nào? (Tạo ngày: 06/09/2018)

7. Xấu xí sẽ làm gì? (Tạo ngày: 06/09/2018)

8. Ngày nào cũng gặp (Tạo ngày: 06/09/2018)

9. Cọp xay lúa (Tạo ngày: 06/09/2018)

10. Ao nào? (Tạo ngày: 06/09/2018)

Tất cả bình luận (0)

  • 500 ký tự
  • Capcha: