Trước Tiếp theo

06-09-2018

Râu quặp Có một anh chàng rất sợ vợ. Quanh năm anh ta không dám nói vợ nửa lời. Ngày nào anh ta cũng phải làm theo lời sai khiến chỉ bảo của vợ. Ðã thế mà thôi đâu, nhiều lúc anh còn bị vợ đay nghiến, nhiếc móc thậm tệ. Tớc tối vô cùng, một hôm anh ra chợ tỉnh bói xem tại sao mình phải sợ vợ. Thầy bói không cần gieo quẻ, liền nói: – Nhìn tướng mạo anh thì sợ vợ là phải, vì có chòm râu mọc quặp vào trong. Nghe thầy bói nói như vậy, hôm sau vợ đi vắng, ngổi ở nhà một mình, anh ta lấy gương soi rồi cầm râu vuốt ra và nói: – Ngồi buồn thong thả, vuốt râu cho thẳng ra kẻo mà sợ vợ. Nào ngờ, vừa lúc đó, chị vợ đi làm về. Nghe được câu nói đó của chồng, chị gắt giọng: – Ông ở nhà, nói cái gì lảm nhảm một mình như vậy? Anh ta giật mình lo sợ, liền vuốt râu vào mà nói: – Y cựu hoàn y cựu! Y cựu hoàn y cựu!
Loading...
Ao nào? – Ông nô: Thưa thầy! – Thầy: Chuyện gì ? – Ông nô: Thằng con của thầy rớt xuống ao! – Thầy: Ao nào? Ao nhỏ hay ao lớn? – Ông nô: Ao nhỏ ạ! – Thầy: Thế thì không sao . ao nhỏ không có cá. May là nó không rơi xuống ao có cá…sợ chết cá của tao!
Đừng có nói dối Một thầy đồ hay ngủ ngày, nhưng lại bắt học trò phải thức, nếu ngủ là thầy đánh. Học trò tức quá, mới hỏi: – Con học chữ và phải học cả tính nết của thầy. Thầy hay ngủ ngày, sao thầy không cho con ngủ ngày? Thầy trả lời liều: – Ta đâu có ngủ ngày, đấy là ta nằm chiêm bao để nói chuyện với ông Chu Công và Khổng Tử đấy chứ! Một buổi kia, thầy ngủ, trò cũng ngủ theo. Thầy thức dậy trước, liền lay trò dậy, mắng: – Sao mày dám bỏ học mà nằm ngủ? Trò thưa: – Thưa thầy, con có ngủ đâu! Con nằm chiêm bao để ra mắt ông Chu Công và ông Khổng Tử đấy chứ ạ! Thầy tức giận nói: – Mày phải ra mắt ông Chu Công và ông Khổng Tử, vậy thì hai ông ấy nói gì với mày? Trò trả lời: – Hai ông ấy bảo sao lâu nay không thấy thầy mày đến thăm. Con trình rằng mới hôm qua thầy có đến thăm ông. Hai ông thấy nói vậy có vẻ giận lắm bảo con rằng: "Mày về bảo cái thằng thầy mày đừng có nói dối".
Trung thần nghĩa sĩ cả Nhà vua vi hành, gặp một ông lão đang cày ngoài đồng. Nhà vua dừng lại hỏi thăm về ruộng nương, lúa má, rồi lân la hỏi đến chính sự, tư cách quan trong địa hạt thế nào. Ông lão nói: – Ối chà! Các quan ở đây đều là những bậc trung thần nghĩa sĩ cả. Nhà vua hỏi: – Làm sao mà lão biết? Ông lão đáp: – Tôi xem hát xưa nay, thấy những vai nịnh như Ðổng Trác, Tào Tháo đều mặt trắng mà các quan ở đây tôi chưa thấy ông nào mặt trắng như thế bao giờ! Ông nào mặt mũi cũng hồng hào béo tốt cả!
Trước Tiếp theo

Các bài viết liên quan

1. Rầu... thiếu hụt (Tạo ngày: 06/09/2018)

2. Bài văn bất hủ của học trò - Tả vườn rau nhà em (Tạo ngày: 06/09/2018)

3. Bài văn bất hủ của học trò - Tả con trâu (Tạo ngày: 06/09/2018)

4. Bài văn bất hủ của học trò - Tả con trâu (của một học sinh thành phố) (Tạo ngày: 06/09/2018)

5. Bài văn bất hủ của học trò - Em hãy phân tích bài ca dao: "Trên đồng cạn, dưới đồng sâu. Chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa" (Tạo ngày: 06/09/2018)

6. Cái đuôi trâu (Tạo ngày: 06/09/2018)

7. Mẹ hiền có râu (Tạo ngày: 06/09/2018)

8. Bộ râu đem lại niềm tin (Tạo ngày: 06/09/2018)

9. Cạo râu (Tạo ngày: 06/09/2018)

10. Trồng rau tốt (Tạo ngày: 06/09/2018)

Tất cả bình luận (0)

  • 500 ký tự
  • Capcha: