Trước Tiếp theo

06-09-2018

Tri huyện Lê Kim Thằng Một hôm, nhân có lệnh của bọn chức dịnh bắt tất cả trẻ già trai gái làng hoàng Bột phải ăn mặc chỉnh tề để đi đón quan huyện Lê Kim Thằng về làng hiểu dụ, Xiển nghĩ ra ngay một kế. Xiển lẻn vào buồng ông nội lấy trộm chiếc áo thụng đỏ mặc vào, rồi đi thẳng ra đình, giả vờ chạy đi chạy lại lăng xăng ngay trước mặt quan huyện. Quan lấy làm lạ, cho lính gọi lại hỏi. Xiển xưng tên họ và nói là học trò. Huyện Thằng liền mượn ngay việc ăn mặc ngộ nghĩnh của Xiển ứng khẩu đọc một câu, bắt phải đối: – Áo đỏ quét cứt trâu. Xiển đối ngay: – Lọng xanh che đít ngựa. Huyện Thằng không ngờ bị một vố, tái mặt, dọa: – Thằng này láo! Ðã thế, phải đối thêm câu này nữa, không đối được, tao sẽ cho ăn đòn. Thấy tóc Xiển đỏ hoe vì đãi nắng lâu ngày, Huyện Thằng liền ra câu đối: – Học trò là học trò con, tóc đỏ như son là con học trò. Xiển không cần nghĩ ngợi lâu, đối tức khắc: – Tri huyện là tri huyện Thằng, ăn nói lăng nhăng là thằng tri huyện! Huyện Thằng tức ứa máu, nhưng vì Xiển đối rất chỉnh, không bẻ vào đâu được, đành câm miệng.
Cầm tinh con chó Có một người được mời đi ăn cỗ. Chủ nhà vừa mới nói câu "xin mời" xong, anh ta liền uống luôn mồm gắp luôn tay, ăn không biết chừng. Người ngồi cùng mâm hỏi: – Anh cầm tinh con gì nhỉ? Anh ta trả lời: – Tôi tuổi Tuất cầm tinh con chó. Người ngồi cùng mâm nói: – May quá, anh tuổi chó chứ nếu là tuổi Hổ thì có lẽ ăn thịt cả tôi mất.
Chết là rất sướng Có một ông lão bệnh nặng sắp chết nhưng ông rất sợ. Một người bạn tới thăm, ông liền than thở: – Tôi chắc chết mất. Không biết chết có sướng không? – Dĩ nhiên là sướng rồi. – Sao ông biết? – Nếu sau khi chết mà không sướng, người ta chết sẽ đều trốn về cả chứ. Đàng này chẳng thấy một người chết nào về cả, đủ biết chết là sướng rồi!
Có nhẽ đâu thế Hai anh bạn chơi với nhau rất thân, nhưng hay bắt bẻ nhau. Khi anh nọ nói câu gì, thì anh kia bảo "Có nhẽ đâu thế!". Một hôm, hai anh bàn với nhau rằng: – Từ rày hai chúng ta phải chừa cái thói ấy đi. Ðứa nào còn nói "Có nhẽ đâu thế", thì phải chịu phạt hai quan tiền và hai đấu gạo. Hôm sau, anh kia gặp anh nọ, liền bảo: – Ðêm qua, nhà tôi mất trộm… Anh nọ hỏi: – Mất những gì? Anh kia trả lời: – Mất cái giếng đằng sau vườn. Anh nọ gân cổ lên, nói : – Có nhẽ đâu thế ! Anh kia thích chí: – Ðấy nhé ! Lại nói rồi đấy nhé ! Mai tôi sang nhà lấy tiền lấy gạo đấy ! Anh nọ tức lắm, về nhà thuật chuyện cho vợ nghe. Vợ bảo: – Không lo, mai cứ giả chết, lấy giấy phủ lên mặt, anh ấy sang đã có tôi đối đáp cho. Hôm sau, anh kia sang, vừa bước vào cửa đã nghe tiếng khóc. Vào giữa nhà thì thấy bạn mình nằm sóng sượt trên giường, chị vợ rũ rượi ngồi cạnh, giọt ngắn giọt dài. Anh kia liền hỏi dồn: – Anh làm sao thế ? Anh làm sao thế ? Vợ anh nọ vừa khóc vừa nói: – Nhà tôi chết rồi anh ơi ! Hôm qua không biết đi đâu về, vừa bước vào đến sân thì bị con vịt đá một cái chết tươi. Anh kia buột miệng bảo: – Có nhẽ đâu thế ! Anh nọ nhổm phắt dậy: – Ðấy nhé ! Lại nói rồi đấy nhé ! Còn đòi lấy tiền lấy gạo nữa hay thôi?
Trước Tiếp theo

Các bài viết liên quan

1. Khuyến mãi đêm giáng sinh (Tạo ngày: 26/12/2019)

2. Hiếp dâm trong thang máy (Tạo ngày: 26/12/2019)

3. Việc làm hấp dẫn 3000 USD 1 tháng (Tạo ngày: 26/12/2019)

4. Thức ăn, gia đình và triết lý sống. (Tạo ngày: 26/12/2019)

5. Những thằng có cái đó dài đều là thứ dữ (Tạo ngày: 26/12/2019)

6. Album vol 1 của ca sỹ Lệ Rơi (Tạo ngày: 26/12/2019)

7. Điêu Thuyền & Hoa Đà (Tạo ngày: 26/12/2019)

8. Chuyện 3 con heo (Tạo ngày: 26/12/2019)

9. Lập trình tán gái (Tạo ngày: 26/12/2019)

10. Quốc tế đàn ông 3 tháng 8 (Tạo ngày: 26/12/2019)

Tất cả bình luận (0)

  • 500 ký tự
  • Capcha: