Trước Tiếp theo

06-09-2018

Mua thiếu Chàng trai trẻ mua tặng cô vợ mới cưới một cái chổi. Vừa hua tay vung vẩy, cô vợ vừa hỏi: – Hướng dẫn sử dụng đâu anh?
Loading...
Quả nhiều C – ĐĐ: Bà có biết quả nào có nhiều “C” ko? – TVH: Quả cóc! – ĐĐ: Why? – TVH: Vì cóc có hai chữ “C” lận mà.
Trước Tiếp theo

Các bài viết liên quan

1. Tiền múa Chúa cười (Tạo ngày: 06/09/2018)

2. Mua trứng (Tạo ngày: 06/09/2018)

3. Mua kính (Tạo ngày: 06/09/2018)

4. Rầu... thiếu hụt (Tạo ngày: 06/09/2018)

5. Thiếu thốn (Tạo ngày: 06/09/2018)

6. Bài văn bất hủ của học trò - Tả về cơn mưa rào (Tạo ngày: 06/09/2018)

7. Bài văn bất hủ của học trò - Tả cảnh trời mưa (Tạo ngày: 06/09/2018)

8. Bài văn bất hủ của học trò - Tả cảnh mùa xuân (Tạo ngày: 06/09/2018)

9. Bài văn bất hủ của học trò - Tả cảnh mùa xuân (Tạo ngày: 06/09/2018)

10. Bài văn bất hủ của học trò - Hãy tả cảnh mưa rơi (Tạo ngày: 06/09/2018)

Tất cả bình luận (0)

  • 500 ký tự
  • Capcha: