Trước Tiếp theo

06-09-2018

Cũng may – Thính: Ê , Trâm, em bạn vừa té trên cây ổi đấy! – Trâm (cuống quýt): Thế cây ổi ở cạnh vườn hoa hay ở mảnh đất trống ? – Thính: Thì cây ổi ở mảnh đất trống. – Trâm (thở phào): Thế thì may quá , nó ko làm gãy cây hoa hồng của tớ! – Thính:(ngất ngay lập tức)
Loading...
Mua thiếu Chàng trai trẻ mua tặng cô vợ mới cưới một cái chổi. Vừa hua tay vung vẩy, cô vợ vừa hỏi: – Hướng dẫn sử dụng đâu anh?
Quả nhiều C – ĐĐ: Bà có biết quả nào có nhiều “C” ko? – TVH: Quả cóc! – ĐĐ: Why? – TVH: Vì cóc có hai chữ “C” lận mà.
Trước Tiếp theo

Các bài viết liên quan

1. Dụ dỗ cũng cần có ... đẳng cấp! (Tạo ngày: 07/01/2019)

2. Giống Mèo Cũng Khôn Ngoan & Lý Sự (Tạo ngày: 25/12/2018)

3. Chỗ tốt nhất trên máy bay (Tạo ngày: 06/09/2018)

4. Đường nào cũng chết (Tạo ngày: 06/09/2018)

5. Mẹ của chị ruột cũng mất (Tạo ngày: 06/09/2018)

6. Cũng chịu thôi (Tạo ngày: 06/09/2018)

7. Cúng thành Hoàng (Tạo ngày: 06/09/2018)

8. Còn mấy cái? (Tạo ngày: 06/09/2018)

9. Cũng thế thôi (Tạo ngày: 06/09/2018)

10. Ngày nào cũng gặp (Tạo ngày: 06/09/2018)

Tất cả bình luận (0)

  • 500 ký tự
  • Capcha: