Trước

06-09-2018

Đàn thuộc về ngài Nghệ sĩ Tây Ban Nha A. Xegovia muốn có cuộc trình diễn guitar cổ điển ở Madrid, rất cần một chiếc đàn cực tốt mà không đủ tiền mua. Anh đến hiệu đàn Mamirexin để thuê. Sau hơn 90 phút thử và đàn tất cả các bản nhạc Xegovia định biểu diễn, anh đã được ông chủ hiệu khâm phục tài nghệ điêu luyện: – Từ giờ phút này, cây đàn guitar đã thuộc về ngài!
Trước

Các bài viết liên quan

1. Lý do đàn ông thích sờ vú (Tạo ngày: 26/12/2019)

2. Đãng trí nặng (Tạo ngày: 26/12/2019)

3. Về luật (Tạo ngày: 26/12/2019)

4. Định nghĩa đàn ông (Tạo ngày: 26/12/2019)

5. Nhận xét về con rể (Tạo ngày: 26/12/2019)

6. Thật khó để nhét thuốc ngủ vào miệng con chó (Tạo ngày: 26/12/2019)

7. Không khác con vẹt (Tạo ngày: 26/12/2019)

8. Về thăm trường cũ (Tạo ngày: 26/12/2019)

9. Định nghĩa về sai lầm (Tạo ngày: 26/12/2019)

10. Thơ chế vui về con gái (Tạo ngày: 26/12/2019)

Tất cả bình luận (0)

  • 500 ký tự
  • Capcha: