Trước Tiếp theo

06-09-2018

Đa tài AD khoe với MR: – AD: Hôm qua tớ thắng cả hai đại kiện tướng cờ vua và bơi lội đấy. – MR: Thật à? – AD: Tớ thi đấu cờ vua với kiện tướng bơi lội. Và thi bơi lội với kiện tướng cờ vua. – MR: …Bó tay với cậu luôn!!
Loading...
Sống trong thời kỳ nào? – Nè, mày chép hoài của tao vậy không sợ giống nhau thầy trừ điểm à? – Yên tâm đi, bài của mày là "Ông sống trong thời kỳ xã hội đen tối!". Còn của tao là: "Ông sống trong thời kỳ xã hội đen!" – ???
Thí nghiệm thành công Peter đi học về, bà hỏi: – Hôm nay cháu học gì? – Hôm nay chúng cháu làm thí nghiệm hóa học về chất nổ bà ạ. – Thế ngày mai? – Cháu chưa biết, còn phải chờ xây lại trường đã!
Giống nhà khoa học – Cậu Minh lớp tớ cũng có tính cách giống các nhà khoa học lừng danh thế giới. – Say mê với công việc à? – Không! Đãng trí! – !!!
Trước Tiếp theo

Các bài viết liên quan

1. Đằng sau mỗi bức ảnh đẹp của ... gái (Tạo ngày: 12/06/2019)

2. Dụ dỗ cũng cần có ... đẳng cấp! (Tạo ngày: 07/01/2019)

3. Chỗ Rẽ Đây Phải Không? (Tạo ngày: 25/12/2018)

4. Đặc sản (Tạo ngày: 06/09/2018)

5. Thiết đãi (Tạo ngày: 06/09/2018)

6. Đã hai lần rồi (Tạo ngày: 06/09/2018)

7. Thết Chúa Đại Phong (Tạo ngày: 06/09/2018)

8. Đầu to tạ chúa 3 bò (Tạo ngày: 06/09/2018)

9. Đối đáp với Đoàn Thị Điểm (Tạo ngày: 06/09/2018)

10. Xứng tài đối đáp (Tạo ngày: 06/09/2018)

Tất cả bình luận (0)

  • 500 ký tự
  • Capcha: