Trước Tiếp theo

06-09-2018

Sống trong thời kỳ nào? – Nè, mày chép hoài của tao vậy không sợ giống nhau thầy trừ điểm à? – Yên tâm đi, bài của mày là "Ông sống trong thời kỳ xã hội đen tối!". Còn của tao là: "Ông sống trong thời kỳ xã hội đen!" – ???
Loading...
Thí nghiệm thành công Peter đi học về, bà hỏi: – Hôm nay cháu học gì? – Hôm nay chúng cháu làm thí nghiệm hóa học về chất nổ bà ạ. – Thế ngày mai? – Cháu chưa biết, còn phải chờ xây lại trường đã!
Giống nhà khoa học – Cậu Minh lớp tớ cũng có tính cách giống các nhà khoa học lừng danh thế giới. – Say mê với công việc à? – Không! Đãng trí! – !!!
Cháy – Cô giáo: Các em học hành thế này thì “cháy giáo án” của tôi rồi! – Học sinh (nhanh miệng): Thưa cô! Có cần bình cứu hỏa không ạ? – Cô giáo: Trời!?!?
Trước Tiếp theo

Các bài viết liên quan

1. Sáng ra hóng được vụ thời 4.0 (Tạo ngày: 02/07/2019)

2. “Ấy” Đi Xem Nào? (Tạo ngày: 04/12/2018)

3. Giá của hợp đồng hôn nhân vô thời hạn (Tạo ngày: 27/11/2018)

4. Nhắm mắt nhìn thế nào? (Tạo ngày: 06/09/2018)

5. Cũng chịu thôi (Tạo ngày: 06/09/2018)

6. Hai trong một (Tạo ngày: 06/09/2018)

7. Kỹ thuật hoán đổi da mặt (Tạo ngày: 06/09/2018)

8. Giải pháp tạm thời (Tạo ngày: 06/09/2018)

9. Chỉ bằng phân nửa thôi (Tạo ngày: 06/09/2018)

10. Vận tốc và thời gian (Tạo ngày: 06/09/2018)

Tất cả bình luận (0)

  • 500 ký tự
  • Capcha: