Trước Tiếp theo

06-09-2018

Sống trong thời kỳ nào? – Nè, mày chép hoài của tao vậy không sợ giống nhau thầy trừ điểm à? – Yên tâm đi, bài của mày là "Ông sống trong thời kỳ xã hội đen tối!". Còn của tao là: "Ông sống trong thời kỳ xã hội đen!" – ???
Thí nghiệm thành công Peter đi học về, bà hỏi: – Hôm nay cháu học gì? – Hôm nay chúng cháu làm thí nghiệm hóa học về chất nổ bà ạ. – Thế ngày mai? – Cháu chưa biết, còn phải chờ xây lại trường đã!
Giống nhà khoa học – Cậu Minh lớp tớ cũng có tính cách giống các nhà khoa học lừng danh thế giới. – Say mê với công việc à? – Không! Đãng trí! – !!!
Cháy – Cô giáo: Các em học hành thế này thì “cháy giáo án” của tôi rồi! – Học sinh (nhanh miệng): Thưa cô! Có cần bình cứu hỏa không ạ? – Cô giáo: Trời!?!?
Trước Tiếp theo

Các bài viết liên quan

1. Cô gái trong hang (Tạo ngày: 26/12/2019)

2. Bản tin Dự báo thời tiết (Tạo ngày: 26/12/2019)

3. Thơ thời xxx (Tạo ngày: 26/12/2019)

4. Hiếp dâm trong thang máy (Tạo ngày: 26/12/2019)

5. Chí Phèo thời nay (Tạo ngày: 26/12/2019)

6. Anh không thể sống thiếu Em (Tạo ngày: 26/12/2019)

7. Những kỷ lục Việt Nam (Tạo ngày: 26/12/2019)

8. Tây du kí thời internet (Tạo ngày: 26/12/2019)

9. Thư ký (Tạo ngày: 26/12/2019)

10. Gà trống (Tạo ngày: 26/12/2019)

Tất cả bình luận (0)

  • 500 ký tự
  • Capcha: