Trước Tiếp theo

06-09-2018

Đông quá – Thầy: Nhà em có mấy anh chị em? – Dạ! Nhà em có 5 anh chị em. Đầu tiên là em, sau đó đến em em, em rồi đến em em em, rồi đến em em em em, cuối cùng là em em em em em ạ! – Thầy: ?!?
Ước gì – Bố: Phiếu điểm của con đâu? – Tí: Trước khi xem bố cho con 1 điều ước. – Bố: Thế con ước gì? – Tí: Ước gì khi xem xong phiếu điểm con không bị bố đánh! – Bố: Hừ!!
Không giở sách Trong giờ kiểm tra, thấy Tèo quay bài. – Tí: Cậu không thấy thầy bảo cấm giở sách à? – Tèo: Thì tớ đang giở vở đấy chứ.
Mười lăm – Có 15 học sinh kéo nhau ra sông. Trong đó, 5 em bị bố mẹ cấm không được tắm sông. Vậy có mấy em xuống tắm? – Cả lớp đồng thanh trả lời: Mười lăm!
Trước Tiếp theo

Các bài viết liên quan

1. Tương đồng hay vô lý (Tạo ngày: 26/12/2019)

2. Con nhà Quan (Tạo ngày: 26/12/2019)

3. Hậu quả (Tạo ngày: 26/12/2019)

4. Trả lời quá chuẩn (Tạo ngày: 26/12/2019)

5. Hậu quả sau sau 40 năm (Tạo ngày: 26/12/2019)

6. Ngu quá mức tưởng tượng (Tạo ngày: 26/12/2019)

7. Cái tủ thuốc di động (Tạo ngày: 26/12/2019)

8. Vòng đời luẩn quẩn (Tạo ngày: 26/12/2019)

9. An toàn trong lao động (Tạo ngày: 26/12/2019)

10. Điện thoại di động cũng giống vợ (Tạo ngày: 26/12/2019)

Tất cả bình luận (0)

  • 500 ký tự
  • Capcha: