Trước Tiếp theo

06-09-2018

Không chép hết Trong giờ trả bài kiểm tra, thầy giáo nói với Hoa. – Thầy : Hoa, em đã chép bài của Hằng phải không? – Hoa (đỏ mặt, đứng dậy): Dạ, em có chép nhưng không phải chép hết ạ. – Thầy: thế chỗ nào em không chép ? – Hoa: Dạ tên bạn ấy em không chép ạ. – Thầy: ???
Loading...
Chỉ làm một việc là nhanh – Thầy: Sao em làm gì cũng chậm vậy? – Trò: Dạ đâu có ạ! – Thầy: Em có thể làm việc gì nhanh hơn không? – Trò: Dạ, thưa việc nhanh nhất là nhanh mệt ạ. – Thầy: Trời!!
Giải quyết mọi thắc mắc Sau giờ địa lý, thầy hỏi: – Em nào còn thắc mắc về bài giảng hôm nay, cứ hỏi! Một học sinh giơ tay: – Thưa thầy, vì sao trái đất lại quay quanh mặt trời ạ? – Ờ… Thầy cười hóm hỉnh – Thế mới tài! Còn gì nữa không? – Thôi… ạ.
Miễn thi Trước kỳ thi học kỳ – Tí: Sao hôm nay mày buồn vậy? – Tèo: Thầy bảo tao được miễn thi môn Toán. – Tí: Vậy thì vui chớ sao buồn? – Tèo: Miễn thi là không được thi đó. – Tí: Trời!!
Trước Tiếp theo

Các bài viết liên quan

1. Chỗ Rẽ Đây Phải Không? (Tạo ngày: 25/12/2018)

2. Lời chúc dễ ghét (Tạo ngày: 06/09/2018)

3. Có hoặc không? (Tạo ngày: 06/09/2018)

4. Khỏe không? (Tạo ngày: 06/09/2018)

5. Đường nào cũng chết (Tạo ngày: 06/09/2018)

6. Ăn được hay không? (Tạo ngày: 06/09/2018)

7. Không để mắt tới (Tạo ngày: 06/09/2018)

8. Không bẩn (Tạo ngày: 06/09/2018)

9. Không ai nhường chỗ (Tạo ngày: 06/09/2018)

10. Thết Chúa Đại Phong (Tạo ngày: 06/09/2018)

Tất cả bình luận (0)

  • 500 ký tự
  • Capcha: