Trước Tiếp theo

06-09-2018

Mười điểm – Quỷnh: Kỳ thi vừa rồi con đạt được điểm 10 bố ạ! – Bố: Hả! Con làm bố ngạc nhiên quá. Thế điểm 10 của môn nào vậy con? – Tí: Hì hì! Lúc nào bố củng không tin giỏi mà. Của cả năm môn cộng lại. – Bố: Trời!!?
Biết vâng lời Cô giáo hỏi học trò: – Tháng nào em cũng đứng chót lớp, tại sao em không chịu ganh đua với bạn bè? – Thưa cô, cô vẫn dạy em là phải nhường nhịn bạn bè mà! – Cô: !?!?
Thầy cũng như bố mẹ – Thầy: Dưỡng phải đi đôi với dục bởi vậy thầy cũng như bố mẹ trò! Trò đã nhớ chưa? – Quỳnh: Thưa thầy cũng như bố mẹ cho trò tiền ăn quà, thầy cũng như bố mẹ trò thầy cho tiền quà đi! – Thầy: Trời?!
Cây nỏ thần Thầy giáo đang giảng bài, thấy Long ngủ gật gọi dậy hỏi: – Thầy: Em cho thầy biết ai đã lấy cắp nỏ thần của An Dương Vương? – Long: Thưa thầy, em…em không lấy ạ! – Thầy: Em nói gì vậy hả? Đứng đó! Lớp trưởng trả lời câu hỏi của thầy nào! – LT: Thưa…thưa thầy, cũng không phải em ,mà cả lớp cũng không ai lấy đâu ạ, thầy cứ cho soát cặp sẽ rõ! – Thầy:??? ********************* Lớp trường về nhà, mặt buồn rười rượi, thấy thế cha LT hỏi: – Cha: Con sao vậy? – Con: Dạ, hôm nay thầy giáo hỏi cả lớp ai lấy cắp nỏ thần An Dương Vương, con nói cả lớp không ai lấy mà thầy không tin, còn nổi giận đùng đùng và bắt phải chép phạt 100 lần truyện Nỏ thần nữa! ********************* Hôm sau, cha của LT đến lớp gặp thầy giáo nói: -Thưa thầy, dù sao chuyện cũng đã rồi, thôi thì cái nỏ thần ấy giá bao nhiêu thầy nói để tui đền, chứ phạt vậy cũng tội mấy cháu. Mà …cháu An Dương Vương nào đó đi học mà mang theo nỏ thì cũng không nên chút nào!
Trước Tiếp theo

Các bài viết liên quan

1. Kiểm điểm cuối năm (Tạo ngày: 26/12/2019)

2. Tình muỗi (Tạo ngày: 26/12/2019)

3. Điểm khác biệt (Tạo ngày: 26/12/2019)

4. Điểm không cũng đáng (Tạo ngày: 26/12/2019)

5. Để được điểm 10 (Tạo ngày: 26/12/2019)

6. Tô điểm (Tạo ngày: 26/12/2019)

7. Chia đôi điểm (Tạo ngày: 26/12/2019)

8. Cần mười hai suất (Tạo ngày: 26/12/2019)

9. Thuốc diệt muỗi (Tạo ngày: 26/12/2019)

10. Nhầm giữa thời điểm và vị trí (Tạo ngày: 26/12/2019)

Tất cả bình luận (0)

  • 500 ký tự
  • Capcha: