Trước Tiếp theo

06-09-2018

Tác phong giám đốc Cô giáo cho đề một bài tập làm văn : – Em nghĩ gì khi làm giám đốc ? – Tất cả học sinh cắm cúi viết, riêng một cậu ngồi khoanh tay, vẻ mặt bình thản. – Cô giáo hỏi: Tại sao em không làm bài ? – Cậu học trò đó thưa: Thưa cô, em đang chờ thư ký riêng tới.
Loading...
Mười điểm – Quỷnh: Kỳ thi vừa rồi con đạt được điểm 10 bố ạ! – Bố: Hả! Con làm bố ngạc nhiên quá. Thế điểm 10 của môn nào vậy con? – Tí: Hì hì! Lúc nào bố củng không tin giỏi mà. Của cả năm môn cộng lại. – Bố: Trời!!?
Biết vâng lời Cô giáo hỏi học trò: – Tháng nào em cũng đứng chót lớp, tại sao em không chịu ganh đua với bạn bè? – Thưa cô, cô vẫn dạy em là phải nhường nhịn bạn bè mà! – Cô: !?!?
Thầy cũng như bố mẹ – Thầy: Dưỡng phải đi đôi với dục bởi vậy thầy cũng như bố mẹ trò! Trò đã nhớ chưa? – Quỳnh: Thưa thầy cũng như bố mẹ cho trò tiền ăn quà, thầy cũng như bố mẹ trò thầy cho tiền quà đi! – Thầy: Trời?!
Trước Tiếp theo

Các bài viết liên quan

1. Trưởng phòng cảnh sát điều tra (Tạo ngày: 12/06/2019)

2. Giám đốc lặng người trước món quà vợ tặng (Tạo ngày: 28/12/2018)

3. Xiển vào dinh Tổng Đốc xin tiền (Tạo ngày: 25/12/2018)

4. Phập phồng (Tạo ngày: 06/09/2018)

5. Đừng đọc tin nhắn (Tạo ngày: 06/09/2018)

6. Bên tăng bên giảm (Tạo ngày: 06/09/2018)

7. Thết Chúa Đại Phong (Tạo ngày: 06/09/2018)

8. Không đọc được (Tạo ngày: 06/09/2018)

9. Biện pháp phong toả cảng (Tạo ngày: 06/09/2018)

10. Hợp tác (Tạo ngày: 06/09/2018)

Tất cả bình luận (0)

  • 500 ký tự
  • Capcha: