Trước Tiếp theo

06-09-2018

Thỉnh kinh thời hiện đại Sau khi trải qua 81 kiếp nạn, thày trò Đường Tăng cũng đến đc đất phật để thỉnh kinh. Anh em hồ hởi gặp Như Lai. – Như Lai: các chú có mang theo USB ko đấy ? – Đường Tăng: sặc.. Như Lai: thế anh truyền kinh cho các chú bằng gì bây giờ? – Ngộ Không nhanh trí : anh bắn bluetooth vào di động cho em. Ngộ Không lắc mạnh tay con di động anycall haptic hiện ngay bluetooth enable. Như Lai ăn chơi không kém rút con netbook từ túi quần hiệu sony vaio P kích thước 16×9 ra, chỉ trong vài giây, việc truyền kinh đã xong và Như Lai bay đi. – Đường Tăng lẩm bẩm, biết thế ở nhà search Google download cho nhanh
Loading...
Ai sợ vợ nhất? Sư cụ ngồi đàm đạo với mấy người khách, có người hỏi: – Trong đám ta đây ai là người sợ vợ nhất? Chưa ai dám đáp thì sư cụ đã nhận ngay: – Kể sợ thì tôi đây sợ nhất! Mọi người lấy làm lạ mới hỏi: – Sư cụ có vợ đâu mà sợ? – Tôi sợ đến nỗi không dám lấy vợ.
Trước Tiếp theo

Các bài viết liên quan

1. Sáng ra hóng được vụ thời 4.0 (Tạo ngày: 02/07/2019)

2. Giá của hợp đồng hôn nhân vô thời hạn (Tạo ngày: 27/11/2018)

3. Thiết đãi (Tạo ngày: 06/09/2018)

4. Cũng chịu thôi (Tạo ngày: 06/09/2018)

5. Thết Chúa Đại Phong (Tạo ngày: 06/09/2018)

6. Giải pháp tạm thời (Tạo ngày: 06/09/2018)

7. Hiện tượng đồng âm (Tạo ngày: 06/09/2018)

8. Sống trong thời kỳ nào? (Tạo ngày: 06/09/2018)

9. Bố than phiền về cô (Tạo ngày: 06/09/2018)

10. Chỉ bằng phân nửa thôi (Tạo ngày: 06/09/2018)

Tất cả bình luận (0)

  • 500 ký tự
  • Capcha: