Trước

06-09-2018

Làm gì Cô giáo: – Petia, bố em làm nghề gì? – Kỹ sư – Lena, thế bố em làm nghề gì? – Giám đốc nhà hát – Vova, thế còn bố em? – Ông ấy chết rồi. – Thế ông ta làm gì trước khi chết? – Rên rỉ
Loading...
Trước

Các bài viết liên quan

1. Anh Giàng A Báo chữa rắn cắn (Tạo ngày: 08/05/2019)

2. Giám đốc lặng người trước món quà vợ tặng (Tạo ngày: 28/12/2018)

3. Thất vọng vì vợ chỉ muốn làm HLV (Tạo ngày: 28/12/2018)

4. Giống Mèo Cũng Khôn Ngoan & Lý Sự (Tạo ngày: 25/12/2018)

5. Giá của hợp đồng hôn nhân vô thời hạn (Tạo ngày: 27/11/2018)

6. 12 con giáp (Tạo ngày: 06/09/2018)

7. Nói với thế giới (Tạo ngày: 06/09/2018)

8. Phi hành gia (Tạo ngày: 06/09/2018)

9. Làm sao biết được (Tạo ngày: 06/09/2018)

10. Bên tăng bên giảm (Tạo ngày: 06/09/2018)

Tất cả bình luận (0)

  • 500 ký tự
  • Capcha: