Trước

06-09-2018

Làm gì Cô giáo: – Petia, bố em làm nghề gì? – Kỹ sư – Lena, thế bố em làm nghề gì? – Giám đốc nhà hát – Vova, thế còn bố em? – Ông ấy chết rồi. – Thế ông ta làm gì trước khi chết? – Rên rỉ
Loading...
Trước

Các bài viết liên quan

1. 12 con giáp (Tạo ngày: 06/09/2018)

2. Nói với thế giới (Tạo ngày: 06/09/2018)

3. Phi hành gia (Tạo ngày: 06/09/2018)

4. Làm sao biết được (Tạo ngày: 06/09/2018)

5. Bên tăng bên giảm (Tạo ngày: 06/09/2018)

6. Trạng lợn làm thơ (Tạo ngày: 06/09/2018)

7. Quýt làm cam chịu (Tạo ngày: 06/09/2018)

8. Chống giặc ngoài (Tạo ngày: 06/09/2018)

9. Giải pháp tạm thời (Tạo ngày: 06/09/2018)

10. Làm sao đánh được? (Tạo ngày: 06/09/2018)

Tất cả bình luận (0)

  • 500 ký tự
  • Capcha: