Trước Tiếp theo

06-09-2018

Tiền múa Chúa cười Nhà Quỳnh nghèo lắm. Một lần ghé qua đền thờ bà Chúa Liễu, thấy nơi khám có nhiều tiền do khách thập phương cúng đặt ở trên mâm, Quỳnh nảy ra ý muốn vay. Cậu vừa gieo tiền xin âm dương vừa khấn: – Độ rày, em túng quẫn, chị lại để tiền không. Xin chị cho em vay, làm ăn khá em chẳng quên ơn chị. Nếu cho vay một phần tư, xin khiến hai đồng đều sấp; nếu cho vay một phần ba, xin cho hai đồng đều ngửa, còn cho vay một nửa, xin sấp ngửa bằng nhau. Theo kiểu cách ấy, thì đằng nào Quỳnh cũng vay được cả, mà ý bà Chúa Liễu vốn không thích tính Quỳnh, chẳng muốn cho vay, bèn làm cho cả hai đồng tiền quay tít không ngừng. Thấy vậy, Quỳnh reo lên: – A, tiền múa, Chúa cười! Chị thương em nghèo nên cho em vay cả. Xin đa tạ chị! Nói đoạn, Quỳnh trút hết tiền vào bao, buộc lại rồi ra về. Mắc mưu Quỳnh, bà Chúa phen này coi như mất trắng.
Không đọc được – Quỷnh : Con biết thế nào Quỷnh này cũng có khả năng hơn cậu Quỷnh mà ! – Quỳnh : Khả năng gì vậy Quỷnh ? – Quỷnh : Dạ , đó là con đọc được chữ cậu , còn cậu không đọc được chữ con ạ ! – Quỳnh : Cái gì !?
Hội hội – Quỷnh: Cậu Quỳnh! Sao cứ thấy con lũ bạn lại hét rống lên : “Hội! Hội!” – Quỳnh: Mày thử đánh vần xem! – Quỷnh: Hờ…ôi…hôi…nặng… – Quỳnh: Đúng rồi đấy, tụi nó bảo mày hôi nặng. ha…ha – Quỷnh: Hừ…!?!
Cúng thành Hoàng Lần khác, vợ Quỳnh ốm, thuốc thang chữa mãi không khỏi, xem bói, thì ra không phải tại Chúa Liễu mà do động Thành Hoàng bản thổ. Quỳnh ra đình khấn vái, xin Thành Hoàng cho khỏi, sẽ sửa gà lễ tạ. Khấn xong, về đến nhà thì vợ đã khỏi rồi. Bà vợ giục làm gà lễ tạ, Quỳnh bảo: – Được, nhà không có gà ta có cái khác để lễ tạ rồi. Rồi Quỳnh vào ổ gà, thủ hai quả trứng, đem luộc. Người nhà tưởng luộc để đánh gió. Một lúc, Quỳnh khăn áo chững chạc, cầm cái đĩa và hai quả trứng đi. Người nhà lấy làm lạ, đi theo xem, thì thấy Quỳnh vào đình để đĩa trứng lên hương án rồi đứng đọc bài văn tế nôm rằng: Chú là kẻ cả trong làng, Ta là người sang trong nước, Đôi bên chức tước chả kém gì nhau. Vì trẻ nó đau, phải ra khấn vái. Phiên chợ thì trái, không mua được gì. Nhà có con ri nó vừa nhảy ổ, Bắt ra mà mổ, nghĩ cũng thương tình, Chú có anh linh, xơi hai trứng vậy. Khấn xong, chẳng lễ, chẳng vái gì trở ra về nói với vợ là yên tâm dưỡng cho thật lành bệnh bởi Thần hoàng đã nhận lễ mà bằng lòng rồi.
Trước Tiếp theo

Các bài viết liên quan

1. Giải pháp cuối cùng (Tạo ngày: 26/12/2019)

2. Chứa được cả xe công nông (Tạo ngày: 26/12/2019)

3. Tiền và người yêu (Tạo ngày: 26/12/2019)

4. Hết thuốc chữa (Tạo ngày: 26/12/2019)

5. Dân chơi và mưa (Tạo ngày: 26/12/2019)

6. Trả lời quá chuẩn (Tạo ngày: 26/12/2019)

7. Nghiên cứu mới sau khi cưới (Tạo ngày: 26/12/2019)

8. Cuội và Hằng Nga (Tạo ngày: 26/12/2019)

9. Đối quá chuẩn (Tạo ngày: 26/12/2019)

10. Sự phong phú của Tiếng Việt (Tạo ngày: 26/12/2019)

Tất cả bình luận (0)

  • 500 ký tự
  • Capcha: