Trước Tiếp theo

06-09-2018

Cây lê Câu đố: Có một cây lê có 2 cành, mỗi cành có 2 nhánh lớn, mỗi nhánh lớn có 2 nhánh nhỏ, mỗi nhánh nhò có hai cái lá, cạnh mỗi cái lá có hai quả. Hỏi trên cây đó có mấy quả táo??? Đáp án: Không có quả táo nào vì lê không thể ra quả táo nào trên cây được
Loading...
Đập thì sống Hỏi: Con gì đập thì sống, không đập thì chết? Trả lời: Con tim.
Đàn chuột điếc Hỏi: Có 1 đàn chuột điếc đi ngang qua, hỏi có mấy con? Trả lời: Điếc là hư tai, hư tai là hai tư (24).
Quần nào rộng nhất? Hỏi: Quần rộng nhất là quần gì? Trả lời: Quần đảo.
Trước Tiếp theo

Các bài viết liên quan

1. Lời chúc Valentine hài hước (Tạo ngày: 06/09/2018)

2. Mắt lé đều (Tạo ngày: 06/09/2018)

3. Đặt chân lên mặt trăng (Tạo ngày: 06/09/2018)

4. Cây nỏ thần (Tạo ngày: 06/09/2018)

5. Tri huyện Lê Kim Thằng (Tạo ngày: 06/09/2018)

6. Chỉ tiêu chữ lẻ (Tạo ngày: 06/09/2018)

7. Hỏi đường lên trời (Tạo ngày: 06/09/2018)

8. Cái tĩn Nam Vang lẽ bạn (Tạo ngày: 06/09/2018)

9. Mắt lé (Tạo ngày: 06/09/2018)

10. Lặng lẽ, êm xuôi (Tạo ngày: 06/09/2018)

Tất cả bình luận (0)

  • 500 ký tự
  • Capcha: