Trước Tiếp theo

06-09-2018

Cây lê Câu đố: Có một cây lê có 2 cành, mỗi cành có 2 nhánh lớn, mỗi nhánh lớn có 2 nhánh nhỏ, mỗi nhánh nhò có hai cái lá, cạnh mỗi cái lá có hai quả. Hỏi trên cây đó có mấy quả táo??? Đáp án: Không có quả táo nào vì lê không thể ra quả táo nào trên cây được
Đập thì sống Hỏi: Con gì đập thì sống, không đập thì chết? Trả lời: Con tim.
Đàn chuột điếc Hỏi: Có 1 đàn chuột điếc đi ngang qua, hỏi có mấy con? Trả lời: Điếc là hư tai, hư tai là hai tư (24).
Quần nào rộng nhất? Hỏi: Quần rộng nhất là quần gì? Trả lời: Quần đảo.
Trước Tiếp theo

Các bài viết liên quan

1. Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín thời @ (Tạo ngày: 26/12/2019)

2. Ăn trộm lều (Tạo ngày: 26/12/2019)

3. Wireless 5000 năm tuổi (Tạo ngày: 26/12/2019)

4. Sự tích cây tre trăm đốt (Tạo ngày: 26/12/2019)

5. Vietnamese Rule! (Tạo ngày: 26/12/2019)

6. Chém gió với cây cầu (Tạo ngày: 26/12/2019)

7. Nhào lộn trong toilet (Tạo ngày: 26/12/2019)

8. Đồng hồ Rolex (Tạo ngày: 26/12/2019)

9. Sự tích cây Dâm Bụt (Tạo ngày: 26/12/2019)

10. Nhiều vợ, lên thiên đường hay xuống địa ngục? (Tạo ngày: 26/12/2019)

Tất cả bình luận (0)

  • 500 ký tự
  • Capcha: