Trước Tiếp theo

06-09-2018

Đập thì sống Hỏi: Con gì đập thì sống, không đập thì chết? Trả lời: Con tim.
Loading...
Đàn chuột điếc Hỏi: Có 1 đàn chuột điếc đi ngang qua, hỏi có mấy con? Trả lời: Điếc là hư tai, hư tai là hai tư (24).
Quần nào rộng nhất? Hỏi: Quần rộng nhất là quần gì? Trả lời: Quần đảo.
Trước Tiếp theo

Các bài viết liên quan

1. Mua thiếu (Tạo ngày: 06/09/2018)

2. Thiết đãi (Tạo ngày: 06/09/2018)

3. Đối đáp với Đoàn Thị Điểm (Tạo ngày: 06/09/2018)

4. Xứng tài đối đáp (Tạo ngày: 06/09/2018)

5. Thí nghiệm thành công (Tạo ngày: 06/09/2018)

6. Sống trong thời kỳ nào? (Tạo ngày: 06/09/2018)

7. Thích nhìn (Tạo ngày: 06/09/2018)

8. Miễn thi (Tạo ngày: 06/09/2018)

9. Đã giải thích cho em (Tạo ngày: 06/09/2018)

10. Kế nộp bài thi trễ (Tạo ngày: 06/09/2018)

Tất cả bình luận (0)

  • 500 ký tự
  • Capcha: