Trước Tiếp theo

06-09-2018

Đập thì sống Hỏi: Con gì đập thì sống, không đập thì chết? Trả lời: Con tim.
Đàn chuột điếc Hỏi: Có 1 đàn chuột điếc đi ngang qua, hỏi có mấy con? Trả lời: Điếc là hư tai, hư tai là hai tư (24).
Quần nào rộng nhất? Hỏi: Quần rộng nhất là quần gì? Trả lời: Quần đảo.
Trước Tiếp theo

Các bài viết liên quan

1. Làm thịt con nào (Tạo ngày: 26/12/2019)

2. Đề thi văn học năm 2010 (Tạo ngày: 26/12/2019)

3. Đề thi lịch sử năm 2010 (Tạo ngày: 26/12/2019)

4. Đề thi văn học năm 2008 (đề 2) (Tạo ngày: 26/12/2019)

5. Bán thịt bò (Tạo ngày: 26/12/2019)

6. Thi điều khiển Voi (Tạo ngày: 26/12/2019)

7. Nhiệm vụ bất khả thi (Tạo ngày: 26/12/2019)

8. Cảnh báo của thiên nhiên (Tạo ngày: 26/12/2019)

9. Thi chạy (Tạo ngày: 26/12/2019)

10. Ước bị thiến (Tạo ngày: 26/12/2019)

Tất cả bình luận (0)

  • 500 ký tự
  • Capcha: