Trước Tiếp theo

06-09-2018

Đàn chuột điếc Hỏi: Có 1 đàn chuột điếc đi ngang qua, hỏi có mấy con? Trả lời: Điếc là hư tai, hư tai là hai tư (24).
Loading...
Quần nào rộng nhất? Hỏi: Quần rộng nhất là quần gì? Trả lời: Quần đảo.
Trước Tiếp theo

Các bài viết liên quan

1. Đằng sau mỗi bức ảnh đẹp của ... gái (Tạo ngày: 12/06/2019)

2. Dụ dỗ cũng cần có ... đẳng cấp! (Tạo ngày: 07/01/2019)

3. Làm sao đánh được? (Tạo ngày: 06/09/2018)

4. Người đàn ông chân chính (Tạo ngày: 06/09/2018)

5. Không đánh lại (Tạo ngày: 06/09/2018)

6. Chim chuột ở U Minh (Tạo ngày: 06/09/2018)

7. Quan sắp đánh bố (Tạo ngày: 06/09/2018)

8. Đánh thế còn nhẹ (Tạo ngày: 06/09/2018)

9. Đánh quân ngũ sách (Tạo ngày: 06/09/2018)

10. Học trò trùm mền đánh thầy giáo (Tạo ngày: 06/09/2018)

Tất cả bình luận (0)

  • 500 ký tự
  • Capcha: