Trước Tiếp theo

06-09-2018

Đậu phụ mắm tôm Hai ông đồ rủ nhau vào hàng đánh chén. Nhìn vào đĩa đậu phụ trên mâm, một ông nói: – Tôi ra một câu, ông đối được cho thông thì tôi chịu tiền cả, đối không thông thì ông chịu tiền cả. Ông kia bằng lòng. – Nướng đậu phụ cho cha ăn. Ðối đi! Ông kia ngẫm nghĩ một lát, rồi đọc: – Sắc ích mẫu cho mẹ uống. Ông trả tiền nhé! Ông ra câu đối hơi hoảng. Nhưng rồi ông ta trấn tĩnh được thong thả nói: – Ðối sát đấy. Phụ là cha đối với mẫu là mẹ, uống đối với ăn. Có điều thông thì chưa thông. – Thông thế nào nữa? – Ðậu phụ không có mắm tôm thì ăn vói gì? Ăn với ích mẫu được ư? Ðối thế này mới thông: Lấy mắm tôm cho mẹ chấm. Ông trả tiền chứ!
Sát sinh tội nặng lắm! Một người đánh cá đem cá vào chợ bán. Có nhà sư trông thấy, bảo: – Ngày nào ngươi cũng sát sinh, tội nặng lắm! Ðể nhà chùa làm lễ sám hối cho, có bằng lòng không? Người đánh cá hỏi: – Sám hối thì phải thế nào? Sư bảo: – Bán rẻ cá cho nhà chùa để nhà chùa phóng sinh, thả xuống ao. Người đánh cá nói: – Vâng! Nhưng xin nhà chùa cho mỗi con năm tiền, chứ kém không được. Sư nói: – Nam mô phật! Sao đắt thế! Xưa nay nhà chùa vẫn mua cá rán ở hàng cơm cũng chỉ có ba tiền một con, nữa là cá chưa rán.
Bán kẹo Hai vợ chồng nhà nọ muốn ghẹo nhau giữa ban ngày, nhưng sợ đày tớ biết. Hôm ấy, ở làng dưới có đám ma, anh chồng nghĩ mẹo cho đầy tớ đi buôn kẹo đến đó bán kiếm thêm ít tiền, tiện thể cho nó đi khuất mắt. Người đầy tớ nghĩ bụng: "Quái! Sao bỗng dưng hôm nay lại bảo mình đi bán kẹo? Hẳn ở nhà có sự gì đây". Thế là anh ta trở về lẻn ra đằng sau nhà, rình xem. Vợ chồng nhà chủ đưa nhau vào buồng, chồng hỏi đùa vợ: – Về sau tôi chết, thì mình khóc là gì nào? – Tôi khóc mình là: "Anh ơi! Chứ là gì nữa?" Vợ lại hỏi đùa chồng: – Về sau tôi chết, thì khóc là gì? – Tôi khóc là: "Em ơi chứ là gì nữa?" Người đày tớ nghe thấy thế, liền rao lên: – Ai mua kẹo ra mua! Anh chồng vội chạy ra quát: – Sao không xuống dưới mà bán! – Thưa ở đây có những hai đám ma còn không bán được đồng nào, nữa là đằng kia chỉ có một đám.
May quá Có một anh chàng mới mất một con lừa, vội vã đi tìm, tìm mãi chẳng thấy đâu. Bỗng anh khoái chí kêu ầm lên: – Trời ơi sao may thế là may! Bà con hàng xóm thấy vậy, ngạc nhiên hỏi: – Tại sao anh lại vui thế? – Ồ, sao lại không vui? Các bác thấy không, lúc mất con lừa may cho tôi là tôi không ngồi trên lưng nó, nếu không thì tôi vừa mất lừa vừa mất cả mình luôn.
Trước Tiếp theo

Các bài viết liên quan

1. Phức tạp ! (Tạo ngày: 26/12/2019)

2. Đợi 1 phút thôi (Tạo ngày: 26/12/2019)

3. Nguồn gốc Yahoo ở đâu mà có? (Tạo ngày: 26/12/2019)

4. Xem quẻ đầu năm (Tạo ngày: 26/12/2019)

5. Tôi có nói gì đâu (Tạo ngày: 26/12/2019)

6. Nước ở đâu ? (Tạo ngày: 26/12/2019)

7. Họp báo sau trận đấu (Tạo ngày: 26/12/2019)

8. Phiền phức lớn nhất trên thế gian (Tạo ngày: 26/12/2019)

9. Lần đầu đi xe buýt (Tạo ngày: 26/12/2019)

10. Tích phúc (Tạo ngày: 26/12/2019)

Tất cả bình luận (0)

  • 500 ký tự
  • Capcha: