Trước Tiếp theo

06-09-2018

Sát sinh tội nặng lắm! Một người đánh cá đem cá vào chợ bán. Có nhà sư trông thấy, bảo: – Ngày nào ngươi cũng sát sinh, tội nặng lắm! Ðể nhà chùa làm lễ sám hối cho, có bằng lòng không? Người đánh cá hỏi: – Sám hối thì phải thế nào? Sư bảo: – Bán rẻ cá cho nhà chùa để nhà chùa phóng sinh, thả xuống ao. Người đánh cá nói: – Vâng! Nhưng xin nhà chùa cho mỗi con năm tiền, chứ kém không được. Sư nói: – Nam mô phật! Sao đắt thế! Xưa nay nhà chùa vẫn mua cá rán ở hàng cơm cũng chỉ có ba tiền một con, nữa là cá chưa rán.
Bán kẹo Hai vợ chồng nhà nọ muốn ghẹo nhau giữa ban ngày, nhưng sợ đày tớ biết. Hôm ấy, ở làng dưới có đám ma, anh chồng nghĩ mẹo cho đầy tớ đi buôn kẹo đến đó bán kiếm thêm ít tiền, tiện thể cho nó đi khuất mắt. Người đầy tớ nghĩ bụng: "Quái! Sao bỗng dưng hôm nay lại bảo mình đi bán kẹo? Hẳn ở nhà có sự gì đây". Thế là anh ta trở về lẻn ra đằng sau nhà, rình xem. Vợ chồng nhà chủ đưa nhau vào buồng, chồng hỏi đùa vợ: – Về sau tôi chết, thì mình khóc là gì nào? – Tôi khóc mình là: "Anh ơi! Chứ là gì nữa?" Vợ lại hỏi đùa chồng: – Về sau tôi chết, thì khóc là gì? – Tôi khóc là: "Em ơi chứ là gì nữa?" Người đày tớ nghe thấy thế, liền rao lên: – Ai mua kẹo ra mua! Anh chồng vội chạy ra quát: – Sao không xuống dưới mà bán! – Thưa ở đây có những hai đám ma còn không bán được đồng nào, nữa là đằng kia chỉ có một đám.
May quá Có một anh chàng mới mất một con lừa, vội vã đi tìm, tìm mãi chẳng thấy đâu. Bỗng anh khoái chí kêu ầm lên: – Trời ơi sao may thế là may! Bà con hàng xóm thấy vậy, ngạc nhiên hỏi: – Tại sao anh lại vui thế? – Ồ, sao lại không vui? Các bác thấy không, lúc mất con lừa may cho tôi là tôi không ngồi trên lưng nó, nếu không thì tôi vừa mất lừa vừa mất cả mình luôn.
Ghen bóng ghen gió Một anh học trò có tính hay ghen muốn thử lòng vợ. Tối đến anh ta ngôi núp một xó, đợi vợ di qua thì chạy ra ôm chầm lấy. Vợ giật mình kêu lên. Anh ta mừng lắm, nói: – Rõ thật phúc nhà mình. Ðược người vợ trinh tiết. Một hôm, xem sử đến chỗ Tần Cối giết Nhạc Phi anh ta giận lắm, tay đang cầm cái chén, quăng xuống đất vỡ tan. Vợ thấy thế, nói: – Cả nhà có mười cái chén, đập mất chín rồi, còn cái này lại đập nốt, lấy gì mà uống nước? Anh ta nghe nói, trợn mắt quát to lên: – À à! Mình bênh thằng Tần Cối à! Hay là mình đã thông dâm với nó?
Trước Tiếp theo

Các bài viết liên quan

1. Luật mới xử tội hiếp dâm (Tạo ngày: 26/12/2019)

2. Khuyến mãi đêm giáng sinh (Tạo ngày: 26/12/2019)

3. Tỏ tình với nàng nào (Tạo ngày: 26/12/2019)

4. Phạt! Phạt nặng! (Tạo ngày: 26/12/2019)

5. Tôi có nói gì đâu (Tạo ngày: 26/12/2019)

6. May là không biết, nếu không thì toi (Tạo ngày: 26/12/2019)

7. Phân biệt sờ nặng (S) và sờ nhẹ (X) (Tạo ngày: 26/12/2019)

8. Cấu tạo cơ thể trong mắt sinh viên (Tạo ngày: 26/12/2019)

9. Đầu óc đen tối thì đừng đọc nha (Tạo ngày: 26/12/2019)

10. Nhậu tới bến (Tạo ngày: 26/12/2019)

Tất cả bình luận (0)

  • 500 ký tự
  • Capcha: