Trước

26-12-2019

Giải pháp cuối cùng

Trên một chuyến bay, phi công trưởng liên lạc với trạm điều hành mặt đất:

- Chúng đang cách đất liền 300 dặm... đang bay cách mặt biển... và nhiên liệu đang cạn dần... xin hãy hướng dẫn!

Trạm điều hành mặt đất:

- Xin hãy lặp lại theo chúng tôi: "Nhân danh cha con và thánh thần... Amen...!"

Bố Vợ Và Con rể

Bố Vợ Và Con rể Đi lên huyện.
Tới Bờ Sông, 2 bố Con nhìn thấy 1 con chó bơi ở dưới Sông.

Bố vợ: Con có biêt bơi không?
Con rể: dạ! Không ạ!
Bố Vợ: Ui! Mày không cả bằng con chó nữa à?
Con rể: Thế Bố biêt Bơi không ạ?
Bố Vợ: Ta Có Chứ!
Con rể: Thế Bố cũng chỉ ngang Với Con Chó Thôi! hehehe

Trước

Các bài viết liên quan

1. Cùng ý tưởng (Tạo ngày: 26/12/2019)

2. Không ngoại tình cũng chết (Tạo ngày: 26/12/2019)

3. Nghiên cứu mới sau khi cưới (Tạo ngày: 26/12/2019)

4. Tuổi cũng có V.A.T (Tạo ngày: 26/12/2019)

5. Cuội và Hằng Nga (Tạo ngày: 26/12/2019)

6. Kiểu nào cũng chít (Tạo ngày: 26/12/2019)

7. Người cũng giống đĩa hát (Tạo ngày: 26/12/2019)

8. Điện thoại di động cũng giống vợ (Tạo ngày: 26/12/2019)

9. Ngữ pháp Việt Nam (Tạo ngày: 26/12/2019)

10. Thôi để cho con nó khóc cũng được (Tạo ngày: 26/12/2019)

Tất cả bình luận (0)

  • 500 ký tự
  • Capcha: